Thành phố Tuyên Quang hướng tới trở thành đô thị loại I

Với sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Tuyên Quang, một diện mạo mới của đô thị trẻ, hiện đại, năng động đang hiện rõ nét từng ngày. Đời sống người dân thành phố ngày càng được nâng cao, với mức thu nhập bình quân đạt 80,5 triệu đồng/người/năm. Những kết quả ấy tiếp tục “tạo đà” để thành phố bứt phá, vươn mình trên chặng đường phát triển trở thành đô thị loại I trong tương lai.

Xây dựng Đảng bộ vững mạnh

Nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy đã đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc như: Sửa đổi, ban hành quy chế làm việc; ban hành và thực hiện nghiêm túc quy chế người đứng đầu cấp ủy thành phố tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, thường xuyên tự phê bình và phê bình, giữ vững đoàn kết, thống nhất, thực hiện tốt chế độ tập thể, phân công cá nhân phụ trách, trong đó coi trọng trách nhiệm của người đứng đầu, cá nhân các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Ban Thường vụ Thành ủy thường xuyên đánh giá việc thực hiện quy định phân công Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ phụ trách chi bộ, đảng bộ trực thuộc Thành ủy, dự sinh hoạt chi bộ và chi bộ nơi cư trú; phân công cán bộ, chuyên viên các ban Đảng, Văn phòng Thành ủy theo dõi các chi bộ, đảng bộ cơ sở, giúp cấp ủy chỉ đạo thực hiện kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy và kịp thời nắm tình hình việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.


Toàn cảnh thành phố Tuyên Quang.

Ban Thường vụ Thành ủy đã quan tâm chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp cơ sở. Căn cứ vào kết quả đánh giá công tác hằng năm, Ban Thường vụ Thành ủy đã điều động đối với các đồng chí chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ để nhận nhiệm vụ mới phù hợp hơn. Đồng thời, luân chuyển các đồng chí có đủ năng lực, phẩm chất chính trị, có uy tín về cơ sở để giữ các vị trí chủ chốt. Công tác đánh giá cán bộ được đổi mới theo hướng xuyên suốt, đa chiều, theo tiêu chí và bằng sản phẩm cụ thể.

Đảng bộ thành phố đã thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), có những nội dung đã thực hiện sớm trước khi có nghị quyết và duy trì trong nhiều năm như: Thực hiện kiêm nhiệm chức danh Trưởng Ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố; bố trí chức danh bí thư đảng ủy, chủ tịch UBND cấp xã không phải là người địa phương; bí thư đảng uỷ đồng thời là chủ tịch UBND cấp xã; thực hiện kiêm nhiệm đối với các chức danh cán bộ chuyên trách cấp xã.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã thực hiện đăng ký, đặt hàng, giao nhiệm vụ cụ thể là việc đột phá, việc khó đối với 34 chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ quản lý; ban hành quy định về giao việc đột phá, đổi mới đối với một số chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ quản lý. Qua đó, nhiều việc khó, đột phá, vấn đề nội cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị đã được các đồng chí bí thư các xã, phường, trưởng các cơ quan, phòng, ban, đơn vị nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khắc phục và giải quyết kịp thời trong năm.

Với nhiều sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, những việc phát sinh, việc khó trên địa bàn, Đảng bộ thành phố đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ ngày càng được nâng cao.

Một trong những kết quả quan trọng, nổi bật nhất của nhiệm kỳ 2015-2020 đó là, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã ban hành và tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết chuyên đề về xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang trở thành đô thị loại II. Để thực hiện Nghị quyết, thành phố đã hoàn thành và triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2020 và định hướng phát triển đến năm 2030; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000 các phường... Kịp thời rà soát, bổ sung quy hoạch, phân bổ mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hợp lý; tiếp tục đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị; thường xuyên bảo trì, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới các tuyến đường. Hệ thống hạ tầng dịch vụ, thương mại, viễn thông từng bước hiện đại hóa. Nhiều công trình, dự án lớn được đầu tư xây dựng như: Trung tâm Thương mại Vincom Shophouse, khách sạn Mường Thanh, cầu Tình Húc, đường dọc 2 bờ sông Lô, đường Hồ Chí Minh, đường Trung tâm hành chính thành phố và nhiều dự án khu đô thị, công trình kiến trúc hiện đại, từng bước ngầm hóa tại các trục đường chính và khu dân cư. Đến nay, tỷ lệ đô thị hoá đạt 72,7%, là một trong những thành phố có tốc độ đô thị hoá cao của khu vực miền núi phía Bắc.

Song song với đó, thành phố đã tăng cường công tác đảm bảo trật tự đô thị; quy định trách nhiệm của người đứng đầu, công chức thực hiện nhiệm vụ về cấp giấy phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng; thành lập Đội trật tự đô thị thành phố và hoạt động có hiệu quả. Thành phố cũng đã triển khai quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố, quy định về tuyến phố văn minh đô thị, xây dựng được 18 tuyến phố văn minh đô thị...


Công nhân Tổ cắt của Nhà máy may xuất khẩu Sheshin-VN2.

Thành phố đã hoàn thành điều chỉnh địa giới hành chính, sáp nhập thị trấn Tân Bình, xã Phú Lâm, xã Kim Phú (Yên Sơn) để mở rộng thành phố và thành lập 3 phường mới gồm: An Tường, Đội Cấn, Mỹ Lâm theo Nghị quyết 816 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV. Đến nay, thành phố có 15 đơn vị hành chính gồm 10 phường, 5 xã; đạt tiêu chí đô thị loại II theo quy định tại Nghị quyết số 1210 về phân loại đô thị.

Khai thác tiềm năng, thế mạnh phát triển kinh tế

Nhiệm kỳ qua, thành phố đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp để đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó tập trung phát triển các loại hình du lịch lịch sử - văn hóa, sinh thái, du lịch tâm linh; khuyến khích, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp có tiềm năng về nguyên liệu và có tỷ trọng lớn trong sản xuất công nghiệp như: Sản xuất thép, hàng may xuất khẩu, xi măng, chè chế biến. Thành phố cũng đã có nhiều cơ chế, chính sách để khuyến khích các hoạt động khởi nghiệp, tạo điều kiện, động lực cho doanh nghiệp, doanh nhân và kinh tế tư nhân phát triển đa dạng về số lượng, quy mô và chất lượng; khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể có đủ điều kiện thành lập doanh nghiệp. Tính đến tháng 7-2020, toàn thành phố có 1.049 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký trên 9.360 tỷ đồng (tăng 451 doanh nghiệp so với năm 2015). 

Thành phố đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, phát triển sản xuất hàng hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có năng suất, giá trị kinh tế cao. Hiện nay, thành phố đã hình thành một số vùng sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh như: Vùng sản xuất rau 60,6 ha, vùng trồng cây ăn quả 367 ha, trồng hoa, cây cảnh 31,4 ha, vùng sản xuất lúa chất lượng cao 397,2 ha; xây dựng 173 mô hình cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa có hiệu quả kinh tế cao; xây dựng 9 chuỗi liên kết theo chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm; xây dựng 7 nhãn hiệu hàng hóa độc quyền gồm: Mật ong Tuyên Quang, Bưởi Thái Long, Lạc Vina, Tăm giang xuất khẩu, chè Mỹ Lâm, gạo, mỳ sợi Kim Phú, trong đó Mật ong được lựa chọn là sản phẩm chủ lực của thành phố.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020 thành phố đã kiên cố hóa trên 54.430 m kênh mương; bê tông hoá 10.560 m đường giao thông nội đồng; đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học, trạm y tế đạt chuẩn theo quy định; thành lập mới 1 bệnh viện tư nhân; xây dựng mới và nâng cấp 85 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ. Thành phố đã xây dựng được 31,2 km đường bê tông ngõ xóm, trên 32,1 km cống thoát nước tại các khu dân cư theo hình thức “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”; xây dựng 1 trạm xử lý nước mặt sông Lô; cải tạo, nâng cấp, xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường các hồ trên địa bàn… Qua đó, đã giúp cho người dân thành phố đi lại thuận tiện, được hội họp, vui chơi, sống trong môi trường trong lành, sạch đẹp.

Đồng chí Lê Thị Kim Dung, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy khẳng định, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ thành phố tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục thu hút, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu thực hiện hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại I trong tương lai.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục