Na Hang - Thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 4 tháng đầu năm 2020

Trong những tháng đầu năm 2020, cùng với tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn huyện; Đảng bộ và nhân huyện Na Hang kịp thời triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quyết tâm cao trong thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ về phát triển  kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; ổn định, cải thiện đời sống nhân dân; giảm thiểu những tác động xấu của tỉnh hình thiên tai, dịch bệnh đối với sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác trên địa bàn huyện; phân tích, đánh giá tác động của dịch bệnh đến các mặt kinh tế - xã hội của huyện để điều chỉnh, bổ sung các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội kịp thời, hiệu quả; đồng thời tiếp tục tập trung cao cho chuẩn bị và tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2022, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.


Một góc thị trấn Na Hang.

Huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện ba nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản theo hướng sản xuất hàng hóa; phát triển mạnh đàn trâu, bò, cá đặc sản; cây chè đặc sản, cây đậu tương, đậu xanh, lúa chất lượng cao; tiếp tục thực hiện kế hoạch “mỗi xã một sản phẩm”, rà soát các sản phẩm nông sản để tiêu chuẩn hóa sản phẩm, xây dựng nhãn hiệu hàng hóa. Đẩy mạnh khai thác tiềm năng về sinh thái cảnh quan thiên nhiên độc đáo và bản sắc văn hóa các dân tộc để phát triển du lịch, dịch vụ. Thực hiện quy hoạch, xây dựng khu chợ đêm và tuyến phố đi bộ nội thị tại thị trấn Na Hang; phối hợp với VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam triển khai thực hiện quay chương trình S Việt Nam, quảng bá hình ảnh về miền đất, con người, tiềm năng thế mạnh phát triển du lịch của huyện. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển nâng cấp thị trấn Na Hang đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Nhìn chung  trong 4 tháng đầu năm 2020 sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản được duy trì, sản xuất đúng khung thời vụ, tình hình sâu bệnh hại cây trồng cơ bản được kiểm soát, thực hiện tốt việc bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng… tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết nguyên đán; đảm bảo cung ứng hàng hóa, bình ổn thị trường; thực hiện chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường; thực hiện chế độ chính sách cho các đối tượng; an ninh chính trị, trật tự an toàn được giữ vững; công tác dân tộc, tôn giáo được đảm bảo. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo xây dựng các phương án kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệmvụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa ổn định đời sống nhân dân; rà soát nắm bắt các đối tượng bị ảnh hưởng để thực hiện hỗ trợ theo quy định. Triển khai các biện pháp khắc phục hậu qủa do mưa bão gây ra trên địa bàn. Thực hiện di chuyển 14/39 hộ dân ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới đảm bảo an toàn…

Tuy nhiên, dịch bệnh đã làm ảnh hưởng đến một số lĩnh vực như thương mại, du lịch, dịch vụ, lao động, việc làm và tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp, hộ gia đình. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đạt 287 tỷ đồng, bằng 22,9% so với kế hoạch, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm 2019; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 639,33 tỷ đồng, đạt 28,7% kế hoạch; thu ngân sách đạt 7,5 tỷ, bằng 30% so với dự toán; giải quyết việc làm cho 456 lao động, đạt 25,8% kế hoạch, giảm 23,1% so với cùng kỳ…

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong tháng 5 và những tháng còn lại của năm 2020 huyện sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày16/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện. Kiểm soát công tác phòng, chống dịch trên cây trồng, vật nuôi; triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh để tháo gỡ khó khăn cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; chủ động rà soát, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ thiệt hại để kịp thời áp dụng các giải pháp hỗ trợ theo quy định. Thực hiện tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng để bảo đảm các dự án, công trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng. Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hương Lan

Tin cùng chuyên mục