Na Hang - Dấu ấn nhiệm kỳ

5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Na Hang đã phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra. Đời sống của đại bộ phận nhân dân các dân tộc từng bước được nâng cao.

Toàn cảnh thị trấn Na Hang. Ảnh: KT

Kinh tế phát triển

Nét nổi bật trong nhiệm kỳ qua là kinh tế của huyện Na Hang có bước phát triển, cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch đúng hướng. Sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng bình quân 8%/năm, đạt mục tiêu Nghị quyết đề ra, đảm bảo chỉ tiêu sản lượng lương thực đạt trên 18 nghìn tấn/năm. Huyện đã tập trung khai thác, phát huy lợi thế về địa hình, điều kiện tự nhiên, tiểu vùng khí hậu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học để tập trung phát triển sản xuất một số sản phẩm đặc sản: Chè Shan tuyết, với diện tích trên 1.200 ha; cá đặc sản trên hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình sản lượng nuôi hằng năm trên 320 tấn.

Bước đầu huyện đã hình thành các vùng lúa nếp, đậu tương, đậu xanh ở các xã phía Bắc của huyện và vùng rau trái vụ tại xã Hồng Thái, xã Khâu Tinh. Một số sản phẩm đã khẳng định được thương hiệu danh tiếng như: chè Shan tuyết Hồng Thái, cá hồ thủy điện Tuyên Quang được xếp vào tốp “Chất lượng vàng nông nghiệp Việt Nam năm 2016”. Một số sản phẩm có nhãn hiệu đã được bán tại hệ thống siêu thị Vinmart Tuyên Quang và đưa lên sàn giao dịch thương mại điện tử như: rau an toàn Hồng Thái, Khâu Tinh, bún khô Đà Vị, chè Shan tuyết, rượu ngô men lá, cá đặc sản Na Hang... Phát triển kinh tế lâm nghiệp đã được nhân dân đặc biệt chú trọng, trong nhiệm kỳ đã trồng mới được 3.385 ha rừng; bảo vệ nghiêm diện tích rừng tự nhiên hiện có.


Đường phố ở thị trấn Na Hang.

Quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện được cả hệ thống chính trị vào cuộc với sự nỗ lực, quyết tâm cao và nhiều cách làm sáng tạo, đạt kết quả tích cực. Huyện đã kiên cố hóa trên 172 km kênh mương, chiếm 75,6%; bê tông hóa 15,43 km đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng 52 nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố́, nâng số thôn bản, tổ dân phố có nhà văn hóa lên 101/114 nhà, chiếm 88,6%. Đến hết năm 2020, toàn huyện có 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra; số tiêu chí bình quân đạt 15 tiêu chí/xã, tăng 5 tiêu chí so với năm 2015.

Cơ sở hạ tầng các khu, điểm du lịch được quan tâm đầu tư, nâng cấp. Các hoạt động tuyên truyền, quảng bá du lịch được đẩy mạnh, tăng cường nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cộng đồng trong việc sử dụng, khai thác hợp lý và bảo vệ nguồn tài nguyên địa chất, sinh thái. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 35 cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, 45 tàu thuyền du lịch; xây dựng Làng văn hóa du lịch dân tộc. Dự kiến đến năm 2020 huyện thu hút trên 170.000 lượt khách, tăng 220% so với năm 2015; doanh thu xã hội từ du lịch đạt trên 135 tỷ đồng.

Huyện thực hiện tốt quy hoạch chung điều chỉnh thị trấn Na Hang, phát huy nguồn lực trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, góp phần phát triển thị trấn Na Hang là đô thị du lịch sinh thái “sáng - xanh - sạch - đẹp”. Nhiều dự án, công trình lớn đã được đầu tư, cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới như Kè bảo vệ hạ lưu bờ sông Gâm, Đường trung tâm thị trấn, Quảng trường, Nhà văn hóa thể thao..., góp phần thay đổi diện mạo đô thị, chuyển biến rõ nét về hạ tầng cơ sở và kiến trúc cảnh quan. Trung tâm các xã Yên Hoa, xã Đà Vị từng bước được đầu tư phát triển theo tiêu chí đô thị loại V, góp phần thúc đẩy tốc độ đô thị hóa trên toàn huyện. Kết cấu hạ tầng được quan tâm đầu tư, xây dựng từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Đến nay 12/12 xã, thị trấn đã có điện lưới quốc gia và có đường ô tô đến trung tâm.


Người dân thôn Hồng Ba, xã Hồng Thái (Na Hang) thu hái chè Shan tuyết. 

Xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Na Hang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo củng cố xây dựng hệ thống chính trị từ huyện tới cơ sở một cách toàn diện; tăng cường sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và cơ sở ngày càng đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Huyện đã mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ, có trình độ giữ chức vụ lãnh đạo ở một số phòng, ban chuyên môn, các ban xây dựng Đảng, đoàn thể của huyện. Thực hiện tốt nêu gương cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu.

Trong nhiệm kỳ đã xác định và chỉ đạo giải quyết 7 việc cấp bách, nổi cộm. Huyện thực hiện nghiêm việc phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành dự sinh hoạt chi bộ thôn bản, tổ dân phố đã góp phần tích cực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, giảm được 5 cơ quan đầu mối, giảm 21 vị trí lãnh đạo cấp trưởng, cấ́p phó, tinh giản 66 biên chế công chức, viên chức. Sá́p nhập thôn, tổ dân phố tại 6 xã, thị trấn, toàn huyện giảm từ 127 thôn, tổ dân phố xuống còn 114 thôn, tổ dân phố. Huyện xây dựng và thực hiện kế hoạch sắp xếp, dồn ghép 33 điểm trường, lớp học. Kết quả bước đầu đã cho thấy sự tinh gọn, hiệu quả trong công tác và tinh giản biên chế và tiết kiệm cho ngân sách ở những đơn vị thực hiện sắp xếp lại.


Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Hợp, xã Hồng Thái (Na Hang) sản xuất rau sạch đáp ứng nhu cầu thị trường.

Kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Na Hang xác định: tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy mạnh mẽ nội lực, không ngừng đổi mới tư duy, sức sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt tạo đột phá, khác biệt trên các lĩnh vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, huy động mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng huyện Na Hang phát triển bền vững.

Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục