Lâm Bình kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Lâm Bình đã có những chuyển biến tích cực, hoạt động có hiệu quả, bám sát và đáp ứng kịp thời những yêu cầu của nhiệm vụ xây dựng Đảng tại địa phương.

Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lâm Bình cho biết, thông qua việc phân công các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện phụ trách các chi, đảng bộ, tham gia làm trưởng đoàn các cuộc kiểm tra của cấp ủy đã từng bước nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của cấp ủy các cấp về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Qua kiểm tra, giám sát đã phát hiện và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng đảng từ cơ sở. Đồng thời, chỉ đạo ban hành kịp thời kế hoạch khắc phục khuyết điểm, thiếu sót, tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, thanh tra; giải quyết dứt điểm đơn, thư kiến nghị; xem xét và tiến hành kỷ luật nghiêm túc, đúng quy định của Đảng nếu đảng viên vi phạm.


Cán bộ xã Lăng Can nắm tình hình thực hiện Nghị quyết về phát triển một số cây trồng, vật nuôi là đặc sản có lợi thế trên địa bàn huyện đến năm 2020. Ảnh: Quốc Việt

Trong năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy và các đảng ủy cơ sở ở Lâm Bình đã tập trung kiểm tra đối với các tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ I; việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05; việc quán triệt, học tập, triển khai các Nghị quyết của Đảng… Qua kiểm tra, các tổ chức đảng cơ bản thực hiện tốt nội dung được kiểm tra. Tuy nhiên, còn có tổ chức Đảng thực hiện một số chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương, còn chỉ tiêu đạt thấp. Có đảng bộ xác định nhiệm vụ trọng tâm chưa sát với nội dung lãnh đạo để tổ chức thực hiện nghị quyết… Thông qua đó, giúp huyện có những chỉ đạo, điều hành kịp thời giúp các địa phương tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ.

Cùng với đó, Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy chỉ đạo, nắm bắt thông tin, phát hiện và xác định dấu hiệu vi phạm để quyết định kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thu thập tài liệu, phối hợp chặt chẽ với tổ chức Đảng quản lý đảng viên và các cơ quan có liên quan để tiến hành thẩm tra, làm rõ khuyết điểm vi phạm với tinh thần không bao che, né tránh những hành vi vi phạm kỷ luật Đảng.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thực hiện 4 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 6 đảng viên. Nội dung kiểm tra là việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, quyết toán kinh phí bổ sung tăng cường cơ sở vật chất của đơn vị; quy định về những điều đảng viên không được làm; việc tiếp nhận, quản lý, sử dụng, quyết toán nguồn kinh phí Nhà nước cấp và các khoản thu khác của cơ quan; việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia không có tính chất xây dựng cơ bản, Chương trình 135; vi phạm chế độ hôn nhân một vợ, một chồng. Qua kiểm tra kết luận có 4 đảng viên vi phạm nhưng chưa đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật, yêu cầu kiểm điểm, rút kinh nghiệm, khắc phục hậu quả và xem xét trách nhiệm đề nghị thu hồi số tiền sai phạm nộp ngân sách Nhà nước; có 3 đảng viên vi phạm phải xem xét kỷ luật, trong đó khai trừ 2 đảng viên, khiển trách 1 đảng viên.

Với sự nghiêm minh trong công tác kiểm tra, xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, công tác kiểm tra, giám sát trên địa bàn huyện Lâm Bình đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy năng lực quản lý điều hành của chính quyền; củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng. 

Ngọc Hưng

Tin cùng chuyên mục