Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn huyện Hàm Yên

Trong 6 tháng đầu năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy, giám sát của Hội đồng nhân dân huyện, việc quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và đồng lòng đoàn kết của nhân dân các dân tộc trong huyện đã khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Mặc dù dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực tới mọi mặt của đời sống kinh tế, xã hội; song, kinh tế - xã hội của huyện vẫn đạt được những kết quả rất tích cực, như: Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; kịp thời chi trả kinh phí hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và tỉnh. Khống chế, ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi, khắc phục kịp thời thiên tai xảy ra trên địa bàn ổn định đời sống nhân dân; giải ngân vốn đầu tư công; tiết kiệm các khoản chi ngân sách địa phương; đẩy mạnh xúc tiến, tiêu thụ, nông sản; sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa tiếp tục được phát triển, hệ thống hạ tầng cơ sở vào vùng sản xuất hàng hóa được quan tâm đầu tư xây dựng; Chương trình kiên cố hóa kênh mương, bê tông hóa đường giao thông nội đồng và xây dựng nhà văn hóa thôn bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao theo Nghị quyết 03 của HĐND tỉnh được nhân dân đồng tình thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo.


Đồng chí Bí thư Huyện ủy Hà Phúc Phình phát biểu tại kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục, như: Sản xuất nông, lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, liên kết theo chuỗi giá trị chưa đáp ứng yêu cầu, sản xuất còn manh mún nhỏ lẻ. Tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án phát sinh vướng mắc dẫn đến chậm tiến độ; công tác vệ sinh môi trường, thu gom chất thải sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn còn nhiều bất cập, hạn chế. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục, hồ sơ cấp giấy CNQSD đất chưa kịp thời. Giải ngân vốn các chương trình mục tiêu quốc gia một số xã còn chậm. Việc bình xét hộ nghèo chưa đảm bảo quy trình, thiếu chặt chẽ. Việc giải quyết đơn thư còn chậm, chưa dứt điểm; việc giải quyết kiến nghị của cử tri chưa được quan tâm đúng mức; tình hình an ninh, trật tự trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; kết quả thi hành án dân sự đạt thấp hơn so với cùng kỳ; tiến độ giải quyết vụ án dân sự, hôn nhân gia đình đạt thấp.

Trong 6 tháng cuối năm 2020, huyện tập trung chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh sản xuất nông, lâm nghiệp, chủ động thực hiện đúng khung thời vụ chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng vụ mùa, đông. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản trên địa bàn huyện theo hướng sản xuất hàng hóa, mở rộng quy mô, tăng cường liên kết. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân đăng ký giống cây lâm nghiệp chất lượng cao. Tăng diện tích rừng được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Quản lý và sử dụng có hiệu quả tài nguyên, làm tốt công tác bảo vệ môi trường: tiếp tục hoàn thiện hồ sơ quản lý đất đai; tăng cường quản lý nhà nước về khoáng sản, lâm sản, đất đai và môi trường, tuyên truyền và thực hiện vận động nhân dân vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải, chất thải; tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường. Thực hiện tốt công tác di dân tái định cư trên địa bàn huyện. Huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới tại hai xã Minh Dân và Phù Lưu một cách vững chắc, tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng các các công trình hạ tầng thiết yếu, tạo sự chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn. Chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp tăng cường công tác quản lý chặt chẽ các nguồn thu, thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, quản lý các nguồn thu phát sinh. Chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm; làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, các thủ tục đầu tư bảo đảm tiến độ. Quan tâm, chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thực hiện tốt chương trình lao động, việc làm, giảm nghèo bền vững, chống tái nghèo. Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho năm học mới 2020 - 2021. Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở vật chất các trường, lớp học theo hướng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, bảo đảm đạt mục tiêu đề ra. Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri; Nắm vững tình hình cơ sở, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở; đảm bảo giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tăng cường liên thông, kết nối, công khai, minh bạch; kiểm soát chặt chẽ quy trình, giải quyết thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân. Tăng cường vai trò kiểm tra, đôn đốc của Thường trực HĐND huyện trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện. Tăng cường giám sát giữa hai kỳ họp HĐND. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của của các cơ quan Ủy ban nhân dân, các ngành Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện./.

Minh Ngọc

Tin cùng chuyên mục