Hội đồng nhân dân huyện Sơn Dương tổ chức Kỳ họp thứ hai

Sáng ngày 28/7/2021, Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện Sơn Dương tổ chức kỳ họp thứ hai, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự kỳ họp có các đồng chí: Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đào Thị Mai, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Tăng Thị Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Hà Đình Khiêm, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chính ủy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Hà Quang Giai, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các đại biểu HĐND huyện tỉnh ứng cử tại huyện Sơn Dương; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, Ủy ban nhân dân (UBND), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; các vị đại biểu HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Thường trực HĐND các xã trên địa bàn huyện.


Đại biểu dự kỳ họp.

Kỳ họp đã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương; kết quả thu, chi các quỹ huyện quản lý năm 2020 của UBND huyện; xem xét, thông qua các báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND huyện về kết quả công tác của UBND huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Sáu tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp với những khó khăn và thách thức, cấp ủy và chính quyền huyện Sơn Dương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức điều hành thực hiện tốt “Mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trong 6 tháng đầu năm đã đạt được những kết quả quan trọng. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 42.182,2 tỷ đồng, đạt 81,1% kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.470 tỷ đồng, đạt 77,2% kế hoạch; diện tích trồng rừng mới đạt 1.817,8 ha, đạt 102,1% kế hoạch; thu ngân sách đạt 140.900 tỷ đồng, đạt 69,4% kế hoạch; giải quyết việc làm mới cho 3.344 người, đạt 70,4% kế hoạch...


Chủ tọa kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Sơn Dương khóa XXI

Tại phiên thảo luận về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021, các ý kiến phát biểu đã ghi nhận, đánh giá cao sự lãnh đạo của huyện ủy, sự giám sát của HĐND, sự điều hành của UBND huyện, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời, các ý kiến thảo luận đồng tình với những hạn chế, tồn tại đã nêu trong báo cáo của UBND huyện và các cơ quan liên quan, báo cáo thẩm tra, báo cáo giám sát của Thường trực HĐND, của các Ban HĐND huyện; phân tích sâu hơn một số hạn chế, khó khăn cụ thể trên từng lĩnh vực cũng như ở từng địa phương như: Tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư chưa đảm bảo kế hoạch; chất lượng cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính còn chậm, thành phố của tỉnh; tình trạng các tin bài phát tán trên không gian mạng gây hoang mang dư luận; việc huy động trẻ đi nhà trẻ theo Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy còn nhiều khó khăn và đề xuất các giải pháp khắc phục, tập trung, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Vân Đình Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã đánh giá cao và biểu dương những kết quả đạt được của huyện Sơn Dương trong 6 tháng đầu năm 2021, đặc biệt là vận động nhân dân tham gia thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng. Trong 6 tháng cuối năm 2021, huyện Sơn Dương cần tiếp tục duy trì, phục hồi, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định xã hội; đẩy mạnh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công, nhất là tiến độ thực hiện các dự án đường, trụ sở các xã và các dự án khác trên địa bàn huyện, bảo đảm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% năm 2021; chuẩn bị các điều kiện tốt để triển khai năm học mới 2021-2022; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tại kỳ họp xem xét, thông qua 04 nghị quyết về: Chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện; kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025; bổ sung danh mục các công trình thuộc kế hoạch đầu tư công năm 2021; phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 với 100% đại biểu nhất trí biểu quyết thông qua.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trong những tháng còn lại của năm 2021 Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện cần tiếp tục phát huy tiềm năng, lợi thế và kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tiếp tục thực hiện thắng lợi “Mục tiêu kép” vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid - 19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới./.

Thanh Loan

Tin cùng chuyên mục