Hội đồng nhân dân huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp thứ 11

Ngày 26 và 27-12, HĐND huyện Lâm Bình tổ chức kỳ họp thứ 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2020, thông qua các nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025.

Năm 2020, tổng sản lượng lương thực thực của huyện đạt 102,5% kế hoạch; tiếp tục phát triển cây trồng, vật nuôi có lợi thế, giá trị kinh tế cao; trồng mới trên 565 ha rừng tập trung, đạt 113,2% kế hoạch; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 78%; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 36,06 xuống 31,44%...


Các đại biểu dự kỳ họp.

Tại kỳ họp, đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất và biểu quyết thông qua 5 nghị quyết về: Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách các đơn vị cấp huyện và ngân sách các xã năm 2021; Điều chỉnh số liệu quyết toán ngân sách địa phương năm 2019; giao bổ sung, điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư năm 2020, kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 5 năm 2021-2025; nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2021.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục