HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức phiên giải trình

Ngày 18-11, Thường trực HĐND thành phố Tuyên Quang đã tổ chức phiên giải trình về kết quả triển khai việc chuyển đổi xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và các kiến nghị của Thường trực HĐND thành phố kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn thành phố năm 2019.

Quang cảnh phiên giải trình.

Theo báo cáo, UBND thành phố đã cấp 446,4 triệu đồng hỗ trợ cho 9 xã, phường thực hiện. Trong năm 2019 và 2020, có 5 xã, phường đã hoàn thành việc triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý. Hiện nay, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố đang thực hiện áp dụng đối với 12 lĩnh vực gồm 230 quy trình thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thành phố đã thực hiện giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết 183/365 thủ tục hành chính ở các lĩnh vực. Mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ hành chính trên địa bàn đạt 80%. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của thành phố đạt 59,7 điểm, xếp hạng thứ 4/7 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…

HĐND thành phố đã đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, phòng, ban chức năng của thành phố, UBND các xã, phường tập trung khắc phục những tồn tại hạn chế, triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về cải cách thủ tục hành chính; góp phần thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính và nội dung đột phá “Tuyên Quang chung tay nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính” năm 2020 và giai đoạn 2021-2025.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục