HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức chất vấn về xây dựng nông thôn mới

Chiều 18-11, Thường trực HĐND thành phố Tuyên Quang tổ chức phiên chất vấn việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Tuyên Quang năm 2020.

Đại diện lãnh đạo UBND thành phố giải trình tại phiên chất vấn.

Năm 2020, thành phố có 5 xã thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Đến nay, có 4/5 xã đã đạt chỉ tiêu kế hoạch, đạt bình quân 16 tiêu chí; còn xã Kim Phú chưa đạt kế hoạch. Theo kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm nay thành phố xác định mục tiêu xây dựng 2 thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu và 6 vườn mẫu nông thôn mới tại 5 xã. Đến nay, cả 2 thôn chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Có 2 xã đã đạt tiêu chí vườn mẫu nông thôn mới, còn 3 xã chưa đạt kế hoạch là Tràng Đà, Thái Long, An Khang.

Tại phiên chất vấn, các đại biểu đã đặt câu hỏi và được các thành viên UBND thành phố giải trình, trả lời làm rõ một số nội dung như: những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; xây dựng thôn, xóm nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới và giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các xã về đích nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025 để sớm hoàn thành các mục tiêu của chương trình.

HĐND thành phố đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc thành phố phối hợp chặt chẽ với các xã, thôn để triển khai thực hiện tốt các giải pháp đã đề ra; thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ cơ sở, giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục