Đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Thị Thanh Trà dự kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Hàm Yên khoá XX

Sáng ngày 5/8/2021, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên khoá XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã khai mạc kỳ họp thứ hai. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh ứng cử tại huyện Hàm Yên; lãnh đạo Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh.


Đại biểu dự kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm và kết quả thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện về kết quả công tác 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Uỷ ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện; báo cáo của Uỷ ban nhân dân huyện về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân dân huyện và các kiến nghị của cử tri trong các cuộc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện; các báo cáo khác theo quy định của luật.

Trong bối cảnh chung đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động tiêu cực của thiên tai, dịch bệnh và ảnh hưởng sâu rộng của dịch bệnh COVID-19 đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân, trong 6 tháng đầu năm 2021; dưới sự lãnh chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của Hội đồng nhân dân huyện, sự điều hành quyết liệt của Uỷ ban nhân dân huyện, sự đồng lòng của Nhân dân trong huyện, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện Hàm Yên được duy trì và thực hiện hiệu quả, tạo đà để thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ chính trị, kinh tế của năm 2021. Một số kết quả rất đáng ghi nhận như: Thu ngân sách Nhà nước đạt 57,9% kế hoạch; tổng nguồn vốn huy động thực hiện công tác tín dụng, an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới đạt 1.554 tỷ đồng, tăng 64,9% so cùng kỳ năm 2020; giải ngân vốn đầu tư công đạt trên 70% kế hoạch; tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ đạt 26,6%, vượt chỉ tiêu được giao 0,6%; tạo việc làm mới cho 2.087 lao động, đạt 68,2% kế hoạch. Huyện đã có những cách làm mới, hiệu quả, có tính lan toả sâu rộng, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới. Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Hội thẩm toà án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đúng phương án nhân sự được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời tập trung chuẩn bị nội dung để tổ chức kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân huyện. Đặc biệt huyện đã thực hiện rất nghiêm túc, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khoẻ, an toàn cho Nhân dân.


Thường trực HĐND huyện chủ trì kỳ họp.

Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của huyện Hàm Yên còn có những hạn chế, đó là: Một số chỉ tiêu thực hiện còn chậm, chưa đạt tiến độ; một số khoản thu đạt thấp (như thu tiền thuê đất mới đạt 11,43%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước do Trung ương và địa phương quản lý đạt 20,7%; thu Ngân sách một số xã đạt dưới 50%). Tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu mới đạt 25,43% kế hoạch; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, nông nghiệp cho các hộ di dân tái định cư còn nhiều vướng mắc. Tiến độ thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng các khu dân cư để bán đấu giá quyền sử dụng đất rất chậm. Việc vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật chưa kịp thời. Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ vượt kế hoạch 0,6% nhưng còn thấp so với bình quân chung của tỉnh; chất lượng một số mặt trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu. Tình hình an ninh trật tự có lúc, có nơi còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. Dịch bệnh tả lợn Châu Phi, cúm gia cầm, viêm da nổi cục trên trâu, bò vẫn tiếp tục xảy ra trên đàn gia súc...


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Thị Thanh Trà phát biểu tại kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Hàm Yên

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng Lê Thị Thanh Trà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả huyện Hàm Yên đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí đề nghị các vị đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cấp ủy, cử tri và Nhân dân, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến, bảo đảm các nội dung được thông qua với sự thống nhất, chất lượng cao. Trong đó, tập trung thảo luận, thống nhất các giải pháp khắc phục những hạn chế mà các báo cáo trình kỳ họp đã nêu; phát huy kết quả đã đạt được, thực hiện thành công mục tiêu kép "vừa phòng chống hiệu quả dịch Covid-19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới".

Để hoàn thành và hoàn thành vượt mức mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2021, đồng chí đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện Hàm Yên tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trên tất cả các lĩnh vực để triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021- 2025.  Tập trung cao độ, đề ra các giải pháp phù hợp, sát thực tiễn, chú trọng khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực và tiềm năng của huyện để hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội, trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như: tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm... Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ gắn với trách nhiệm người đứng đầu; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, địa bàn; thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ... Đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đối với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh về bê tông hóa đường giao thông nông thôn và xây dựng cầu trên đường giao thông nông thôn; kiên cố hóa kênh mương nội đồng; nghị quyết chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, sản phẩm OCOP và xây dựng nông thôn mới…

Đối với các nghị quyết thông qua tại kỳ họp về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư công năm 2022; phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Dự án sử dụng vốn Ngân sách địa phương; đồng chí đề nghị các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện phát huy trách nhiệm trước cử tri và nhân dân, dân chủ thảo luận, quyết định đúng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của cử tri và Nhân dân, bởi những nghị quyết này có ảnh hưởng trực tiếp đến việc đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo thêm việc làm, tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế  - xã hội bền vững trên địa bàn huyện.

Thời gian tới, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Cùng với nâng cao chất lượng các nghị quyết, Hội đồng nhân dân huyện cần tiếp tục thực hiện tốt chức năng giám sát, nhất là giám sát việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng nhân dân, việc chấp hành pháp luật trên địa bàn huyện... Nâng cao hiệu lực hoạt động chất vấn, giải trình tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân. Nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri; tiếp thu ý kiến, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri, chuyển đến các cơ quan  chức năng để xem xét, giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các cơ quan quản lý nhà nước.

Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, kỷ cương, trí tuệ, Hội đồng nhân dân huyện Hàm Yên sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, phát huy vai trò của cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, quyết định những chủ trương, giải pháp đúng đắn, tạo được sự đồng thuận trong Nhân dân, xây dựng huyện Hàm Yên ngày càng phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ trong năm 2021 và của nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra; sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện Nông thôn mới vào năm 2025.

Ngọc Trâm

Tin cùng chuyên mục