Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân dự kỳ họp thứ 10, HĐND thành phố Tuyên Quang

Sáng 03/7/2020, HĐND thành phố Tuyên Quang khóa XXI đã khai mạc kỳ họp thứ 10. Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh.
Đại biểu dự kỳ họp

Sáu tháng đầu năm 2020, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 cùng tác động bất lợi của thời tiết đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, cũng như đời sống của nhân dân; nhưng dưới sự lãnh đạo của Thành ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân, sự điều hành của Ủy ban nhân dân thành phố, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố đã phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, thống nhất cao thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tích cực chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ sản xuất nông, lâm nghiệp, duy trì hợp lý hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội vẫn cho kết quả khả quan như: Tổng thu ngân sách 6 tháng đầu năm 475.965/756.724,0 triệu đồng, đạt 62,9% so với kế hoạch năm 2020 và tăng 30,9% so với cùng kỳ năm 2019 (Thu nội địa ước thực hiện 207.450/510.339 triệu đồng, đạt 40,6% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm 2019; Thu bổ sung cân đối ngân sách 122.679/246.385 triệu đồng, đạt 49,8% kế hoạch). Một số sản phẩm chủ yếu tăng so với cùng kỳ, như: Chè chế biến tăng 17,5%, xi măng tăng 11,9%, điện thương phẩm tăng 7,3%,… Thành lập mới 50 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 1.030 doanh nghiệp. Thành phố đã hoàn thành đề án phân loại đô thị và đề nghị công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.


Quang cảnh kỳ họp

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thành phố cũng còn những hạn chế, khó khăn, đáng lưu ý là: Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp so với kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2019;  Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 41% kế hoạch, giảm 11,5% so với cùng kỳ năm trước (trong đó kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 1.105 tỷ đồng giảm 17,4%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.566,3 tỷ đồng giảm 18,5% so với cùng kỳ năm 2019) Doanh thu xã hội hóa từ du lịch ước 152,3/730 tỷ đồng đạt 20,9% kế hoạch (giảm 62,4% so với cùng kỳ năm 2019). Công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiến độ triển khai một số công trình, dự án thực hiện chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp, đến ngày 25/6/2020, mới giải ngân được 53.945,5/690.059,9 triệu đồng, đạt 7,8% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020. Công tác rà soát, phê duyệt, chi hỗ trợ đối tượng là người lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19 còn chậm. Công tác quản lý đô thị còn hạn chế, tình trạng xây dựng không phép, sai nội dung giấy phép xây dựng và việc bày bán hàng trên hành lang đường bộ, lắp dựng biển quảng cáo, lấn chiếm không gian kiến trúc đô thị còn xảy ra; việc giải quyết đơn đề nghị, kiến nghị của công dân về lĩnh vực đất đai, xây dựng còn trường hợp chậm so với thời gian, tiến độ theo quy định.


Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Minh Xuân phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực của thành phố trong 6 tháng đầu năm và cả nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời nhấn mạnh: Kết quả đạt được của 6 tháng đầu năm 2020 và 5 năm qua đảm bảo để thành phố hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020.

Về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí nêu rõ: Dự báo 6 tháng cuối năm, tình hình kinh tế thế giới cũng như trong nước tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19; diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh trên gia súc, gia cầm... là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Trong bối cảnh đó, thành phố cần xác định những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp hết sức sát thực, phát huy sự nỗ lực cao độ, hành động quyết liệt, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, của các thành phần kinh tế, doanh nghiệp và toàn thể nhân dân để hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra của năm 2020.

Tập trung khai thác mạnh mẽ các nguồn lực của thành phố để hoàn thành vượt mức các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19 đã đề ra; trong đó chú ý các chỉ tiêu quan trọng như tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổng sản phẩm bình quân đầu người, giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ, du lịch; giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản, thu ngân sách, giảm nghèo, giải quyết việc làm...; bảo đảm tăng trưởng kinh tế nhanh, bền vững đi đôi với phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an sinh xã hội, củng cố quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Thành phố cần thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn để phát huy công suất của các cơ sở công nghiệp, nhất là các sản phẩm có sản lượng lớn, giá trị cao trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo hướng nâng cao giá trị bền vững; duy trì kết quả trong xây dựng nông thôn mới đã đạt được, sớm hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới; hoàn thành mục tiêu xây dựng xã Tràng Đà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Chú trọng nuôi dưỡng, phát triển các nguồn thu, tạo đột phá trong thu ngân sách trên địa bàn thành phố, hướng tới tự cân đối thu chi ngân sách trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính, ngân sách, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn ngân sách Nhà nước; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức tín dụng, duy trì tăng trưởng tín dụng hợp lý phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 622/TTg-KTTH ngày 26/5/2020 và chỉ đạo của UBND tỉnh; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân hết số vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2020.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp phục hồi du lịch, dịch vụ sau dịch Covid-19; phối hợp tổ chức tốt Lễ hội Thành Tuyên năm 2020 gắn với Liên hoan trình diễn văn hóa phi vật thể quốc gia năm 2020; nâng cao doanh thu xã hội từ du lịch trong những tháng cuối năm 2020.

Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp học gắn với bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đảm bảo phù hợp; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn; triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới trên địa bàn từ năm học 2020 - 2021; thực hiện có hiệu quả các giải pháp để nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ, phát triển các trường, lớp mẫu giáo, nhóm trẻ ngoài công lập. Thực hiện tốt các chính sách về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, địa bàn. Thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh; nắm chắc tình hình, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi hoạt động chống phá, xử lý các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm; chủ động giải quyết khiếu nại, tố cáo, đối thoại, tiếp công dân để giải quyết thỏa đáng những kiến nghị chính đáng của nhân dân. Chú trọng công tác phòng, chống tham nhũng, tập trung vào những lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm, tiêu cực như quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, đầu tư xây dựng, công tác cán bộ...

Chủ động phối hợp với các cơ quan ở tỉnh tiếp tục đầu tư đối với 22 tiêu chuẩn đạt tối thiểu và trên mức tối thiểu nhưng chưa đạt điểm tối đa và 03 tiêu chuẩn chưa đạt điểm (đất dân dụng; mật độ đường giao thông; tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật) thực hiện Đề án xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang theo tiêu chí đô thị loại II. Khai thác, phát huy hiệu quả các nguồn lực của nhân dân, của các thành phần kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng với đầu tư từ ngân sách nhà nước để phát triển hạ tầng đô thị; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, triển khai xây dựng đường cao tốc kết nối thành phố Tuyên Quang với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Công trình đường dọc 02 bờ sông Lô, các dự án đô thị mới trên địa bàn thành phố;… Quá trình phát triển hạ tầng cần hết sức lưu ý bảo đảm các hạ tầng thiết yếu về văn hóa, môi trường ở các khu dân cư; tăng cường công tác quản lý đô thị. Quản lý chặt chẽ việc cấp phép và thực hiện giấy phép xây dựng; quản lý và thực hiện nghiêm quy hoạch đô thị, chỉnh trang diện mạo thành phố mà nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố đã ban hành. Quan tâm hơn đến bảo đảm môi trường cây xanh, hệ thống chiếu sáng và hạ tầng thoát nước thải, xử lý nước thải đô thị.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng chính quyền các cấp trong sạnh, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Tiếp tục thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao ý thức, trách nhiệm, văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức trong phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ,…Thực hiện tinh giản biên chế theo lộ trình, quản lý chặt chẽ biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người làm việc hưởng lương từ ngân sách Nhà nước. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong cải thiện chỉ số cải cách hành chính. Chấn chỉnh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây phiền hà trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và Thành ủy; quan tâm chỉ đạo việc xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã giai đoạn 2020-2025 cụ thể, sát thực tiễn, phù hợp với điều kiện địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tích cực, chủ động làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tập trung nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội, đánh giá khách quan, trung thực với tinh thần tự phê bình cao về những kết quả đã đạt được, đồng thời xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, chương trình hành động và nội dung đột phá trong thời gian tới, đi kèm những giải pháp cụ thể nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng Ðảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Ðảng, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Thành phố cần quan tâm lắng nghe, chắt lọc những ý kiến của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân để hoàn thiện dự thảo Văn kiện Ðại hội Ðảng bộ thành phố. Công tác nhân sự phải bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ, đúng quy định, quy trình, đồng thời thể hiện sự cẩn trọng, kỹ lưỡng nhằm lựa chọn đội ngũ cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, có uy tín, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Cùng sự phát triển chung của thành phố, những năm qua, Hội đồng nhân dân thành phố đã có nhiều đổi mới trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, hằng năm đều hoàn thành chương trình công tác đã đề ra, có nhiều đóng góp cho sự phát triển của thành phố, được cử tri và nhân dân ghi nhận. Trước yêu cầu phát triển, Hội đồng nhân dân thành phố cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chức năng quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân; quan tâm giám sát việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố, của UBND các xã, phường, việc thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công vụ. Thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri bảo đảm kịp thời, dứt điểm. Các đại biểu Hội đồng nhân dân cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, thực sự là người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Đồng chí tin tưởng rằng, với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trí tuệ, trách nhiệm cao trước nhân dân, kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những vấn đề quan trọng của thành phố và thống nhất cao các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ 19, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 16 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020.

 

Thế Anh

Tin cùng chuyên mục