Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố Tuyên Quang: Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo

Phát huy tốt vai trò là hạt nhân, lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện các nhiệm vụ, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố Tuyên Quang đã đề ra được nhiều giải pháp linh hoạt, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra.

Nâng cao chất lượng chuyên môn, đạo đức cán bộ

Đồng chí Tô Hoàng Linh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan UBND thành phố Tuyên Quang cho biết, Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố có 12 chi bộ, 156 đảng viên. Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối cơ quan đã triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của trung ương, của tỉnh, thành phố. Đảng ủy đã ban hành 58 kế hoạch, 12 chương trình hành động, 60 nghị quyết và nhiều văn bản khác để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ tham mưu với UBND thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Trong đó, tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 17%/năm; cơ sở hạ tầng tiếp tục phát triển theo hướng đồng bộ, hiện đại; triển khai thực hiện điều chỉnh địa giới hành chính, mở rộng thành phố và thành lập phường thuộc thành phố; xây dựng, phát triển thành phố Tuyên Quang đạt tiêu chí loại II...

Đảng bộ đã tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Một trong số đó là quan tâm đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng. Hàng năm, Đảng bộ khối cơ quan tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tham gia các hội nghị quán triệt, triển khai chủ đề năm về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau các hội nghị, mỗi cán bộ, đảng viên đều phải viết bài thu hoạch, đăng ký một việc làm cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao để thực hiện. Tổ chức phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước ngay từ đầu năm; tăng cường tuyên truyền, cổ vũ, động viên các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực...


Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Bên cạnh đó, Đảng bộ cũng đặc biệt quan tâm, tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 5 năm qua, đã cử 94 cán bộ, công chức, viên chức đi học nâng cao trình độ; 12 đồng chí đi học Cao cấp lý luận chính trị; 154 đồng chí học Trung cấp lý luận chính trị... Qua đó, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, kiến thức pháp luật, năng lực thực tiễn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao ý thức, đạo đức, lối sống, tác phong gương mẫu và tinh thần phục vụ nhân dân; chủ động, sáng tạo, cải tiến lề lối, phương pháp làm việc, tham mưu có hiệu quả các lĩnh vực công tác.

Tinh gọn bộ máy và cải cách thủ tục hành chính

Một trong những nhiệm vụ nổi bật được Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố triển khai thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ qua đó là tham mưu thực hiện tốt công tác nội vụ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Nội vụ UBND thành phố, Chi bộ Nội vụ, Thanh tra, Tư pháp cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, đảng viên chi bộ đã tham mưu cho Đảng ủy Khối cơ quan triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, cụ thể là đã tham mưu triển khai hợp nhất, sáp nhập 6 đơn vị sự nghiệp thành 3 đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố; tham mưu sắp xếp, sáp nhập 297 thôn, xóm, tổ dân phố  thành 168 thôn, xóm, tổ dân phố, giảm 129 thôn, xóm, tổ dân phố, đạt tỷ lệ 43,3%; giảm 543 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, xóm, tổ. Hiện thành phố có 15 xã, phường, 216 thôn, xóm, tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Phương Nhung, Phó Chánh Văn phòng, Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng UBND thành phố cho biết, chi bộ Văn phòng đã cơ bản thực hiện tốt công tác tham mưu về các lĩnh vực chuyên môn thuộc Văn phòng HĐND và UBND thành phố, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính. Hiện thành phố đang thực hiện trực tuyến trên cổng dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với 95 thủ tục, đạt 26% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đã cắt giảm thời gian giải quyết đối với 183/204 thủ tục hành chính, đạt 90% trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; đã rút ngắn được 30% thời gian giải quyết các thủ tục liên quan đến người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực cấp phép kinh doanh, xây dựng, tài nguyên, môi trường.

Với những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, Đảng bộ Khối cơ quan UBND thành phố đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền thành phố hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, góp phần xây dựng chính quyền thành phố vững mạnh, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, nhanh chóng hoàn thiện các điều kiện để trở thành đô thị loại II.

Theo Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục