Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII

Video không hợp lệ

Video khác