Phát biểu chào mừng của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ! Thưa các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng ! Thưa các đồng chí lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, Bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh và toàn thể các đồng chí !

Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên BCH Trung ương đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chào mừng tại hội nghị. Ảnh Thành Công

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, các quý vị đại biểu về dự Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và Miền núi phía Bắc lần thứ sáu. Xin gửi tới đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội và toàn thể quý vị đại biểu lời chúc sức khỏe, hạnh phúc; chúc Hội nghị thành công tốt đẹp.

Là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử cách mạng, Tuyên Quang từng vinh dự là Thủ đô khu giải phóng. Nơi đây, Quốc dân Đại hội Tân Trào - tiền thân của Quốc hội Việt Nam đã nhất trí tán thành chủ trương tổng khởi nghĩa, thành lập Ủy ban giải phóng dân tộc, tức Chính phủ lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, quyết định Quốc kỳ, Quốc ca và nhiều sự kiện quan trọng, là tiền đề lãnh đạo Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

Trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Tuyên Quang tự hào là Thủ đô kháng chiến, nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận và hầu hết các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trụ sở làm việc để lãnh đạo cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi. Cơ quan Ban Thường trực Quốc hội đóng trụ sở làm việc tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương từ năm 1952 đến tháng 8 năm 1954. Xã Kim Bình, huyện Chiêm Hóa là nơi diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, đây là Đại hội đầu tiên được tổ chức ở trong nước và là Đại hội duy nhất cho đến nay được tổ chức ngoài thủ đô Hà Nội. 

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Tuyên Quang luôn đoàn kết, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, nêu cao quyết tâm chính trị, nỗ lực khắc phục khó khăn, khai thác tiềm năng, lợi thế, tranh thủ sự giúp đỡ của Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh để phát triển toàn diện, đạt được kết quả quan trọng, đưa Tuyên Quang thoát khỏi tình trạng kém phát triển.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI với mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc, tỉnh tập trung 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm. Liên tiếp trong 3 năm 2016-2018, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng kinh tế bình quân 3 năm đạt 8%/năm, tổng sản phẩm bình quân đầu người năm 2018 đạt 36 triệu đồng, bằng 1,35 lần so với năm 2015.

Thu hút đầu tư, hoàn thành và đưa vào sản xuất nhiều nhà máy quan trọng, giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân 12,5%/năm.

Tiếp tục tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, tập trung vào một số sản phẩm chủ lực gắn với công nghiệp chế biến. Để phát huy tiềm năng về lâm nghiệp, tỉnh đã có nhiều chủ trương và giải pháp quan trọng phù hợp giữa quản lý chặt chẽ rừng phòng hộ, đặc dụng với khuyến khích doanh nghiệp và người dân liên kết sản xuất theo chuỗi (trồng - chế biến - tiêu thụ) nhằm phát triển rừng bền vững, cung ứng nhiều sản phẩm từ gỗ rừng trồng cho nhu cầu tiêu dùng trong và ngoài nước, Tuyên Quang đang trở thành một trung tâm chế biến gỗ lớn của cả nước.

Thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới và phát triển hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế hàng hóa, với phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”, nhờ có cơ chế phù hợp, đến nay toàn tỉnh đã kiên cố hóa 505 km kênh mương, bê tông hóa 246 km đường giao thông nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa, xây dựng 434 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố. Với cách làm sáng tạo và hiệu quả, hàng năm tỉnh đều hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới, bình quân các xã đạt 13 tiêu chí (tăng 10,2 tiêu chí so với năm 2011).

Du lịch của Tuyên Quang đã và đang khai thác, phát huy tiềm năng, thế mạnh về lịch sử, văn hóa, cảnh quan với các loại hình du lịch lịch sử, văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng và sinh thái. Lễ hội Thành Tuyên hằng năm đã tạo những ấn tượng đối với du khách và bạn bè gần xa.

Môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh đang được cải thiện tích cực, năm 2018, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp vị trí thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 14 bậc so với năm 2015. Thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn, có năng lực đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, du lịch, dịch vụ... 

Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung một số công trình quan trọng và giao thông kết nối, bộ mặt thành thị, nông thôn có nhiều khởi sắc.

Văn hóa - xã hội luôn được quan tâm, giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học, chăm lo các lĩnh vực y tế, lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 4%, đến nay tỷ lệ hộ nghèo còn 15%, đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được giữ vững, tạo môi trường thuận lợi cho kinh tế - xã hội phát triển. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng và đạt được kết quả quan trọng, các cơ quan trong hệ thống chính trị đang được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số trong các cấp ủy, hội đồng nhân dân luôn vượt so với yêu cầu của Trung ương.

Có thể nói, những thành tựu đạt được của tỉnh trong điều kiện còn nhiều khó khăn đã thể hiện sự quyết tâm, sáng tạo của cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo thế và lực mới, sự tự tin, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Trong những năm qua, Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Từ yêu cầu thực tiễn, đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng của tỉnh, tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đề ra. Nhiều cơ chế, chính sách về phát triển nông nghiệp hàng hóa, kinh tế lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng nông thôn, các chính sách liên quan đến sản xuất, đời sống nhân dân phù hợp với thực tiễn, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân và đạt hiệu quả cao.

Hoạt động giám sát có nhiều đổi mới cả nội dung và phương thức giám sát, góp phần thực hiện có hiệu quả các chủ trương, cơ chế chính sách, bảo đảm pháp chế, tăng cường tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật. Chú trọng các hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, kịp thời truyền tải những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh hoạt động nền nếp và có nhiều đổi mới, ngày càng phát huy vai trò, trách nhiệm trước cử tri và nhân dân.

Hôm nay, tỉnh Tuyên Quang rất vinh dự là nơi tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du, miền núi phía Bắc lần thứ sáu. Hội nghị này là diễn đàn quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, là dịp chúng ta cùng trao đổi những kinh nghiệm thực tế, nhất là trong hoạt động giám sát,  nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân. Đây cũng là dịp để các tỉnh giao lưu, tăng cường mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Quốc hội, Ban Công tác đại biểu và các cơ quan của Quốc hội; cảm ơn cấp ủy, chính quyền các tỉnh đã thường xuyên quan tâm, giúp đỡ, phối hợp với Tuyên Quang trong suốt thời gian qua, mong rằng trong thời gian tới các đồng chí tiếp tục quan tâm, phối hợp, giúp đỡ để tỉnh Tuyên Quang thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xin kính chúc đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các tỉnh và toàn thể các vị đại biểu, khách quý dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Tin cùng chuyên mục