Hội đồng nhân dân tỉnh đã sẵn sàng cho Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện quy ước về luân phiên tổ chức Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc. Tuyên Quang là đơn vị đăng cai chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ sáu, nhiệm kỳ 2016-2021.

Hướng tới mục tiêu tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND các tỉnh, Hội nghị lần thứ sáu tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang với chủ đề: “Kinh nghiệm, giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh”.


Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu kết luận cuộc họp

Theo dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức vào hai ngày 08,09/4/2019. Đến nay, mọi công việc chuẩn bị cho hội nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh Tuyên Quang triển khai thực hiện đảm bảo nghiêm túc, khoa học, hiệu quả, có sự đồng thuận cao của Thường trực HĐND các tỉnh trong khu vực. Theo đăng ký đại biểu của các cơ quan Trung ương, các tỉnh và các địa phương, đơn vị đến thời điểm hiện nay có trên 350 đại biểu tham dự hội nghị.

Tài liệu liên quan phục vụ Hội nghị đã được Thường trực HĐND tỉnh tập hợp, biên tập, in ấn, phát hành: Báo cáo tham luận của Thường trực HĐND các tỉnh theo 5 chuyên đề, trong đó bao gồm những nét khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, danh sách Thường trực HĐND các tỉnh; báo cáo tham luận của các Ban của HĐND tỉnh với nội dung: Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát, thẩm tra; báo cáo tham luận của Văn phòng HĐND các tỉnh về: Công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và đại biểu HĐND tỉnh; kết quả hoạt động bước đầu và những vấn đề đặt ra trong tổ chức hoạt động Văn phòng chung đối với các tỉnh đã thực hiện thí điểm việc sáp nhập 3 Văn phòng thành Văn phòng chung; xây dựng kịch bản chi tiết điều hành Hội nghị Thường trực HĐND; Hội nghị các Ban và Văn phòng...

Theo dự kiến, trước khi diễn ra Hội nghị chính thức vào sáng ngày 09/4/2019 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, chiều ngày 08/4/2019 sẽ diễn ra Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các Ban và Văn phòng HĐND tỉnh. Đây là nội dung quan trọng giúp lãnh đạo các Ban của HĐND, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND các tỉnh có dịp để trao đổi, giao lưu, tăng cường hiểu biết nhau, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác.

Công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Hội nghị đã xây dựng chuyên trang trên báo Tuyên Quang; phóng sự về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và hoạt động của HĐND tỉnh; chuyên mục trên Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tuyên truyền về hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang; tạo tài khoản và đăng tải nội dung tài liệu liên quan đến Hội nghị cho các tỉnh dự Hội nghị trên phần mềm quản lý tài liệu và điều hành kỳ họp của HĐND tỉnh; đăng tải các bài viết về hoạt động của HĐND các tỉnh trong khu vực lên Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề Tuyên quang “Thủ đô kháng chiến”, “Thủ đô khu giải phóng”; đón, hướng dẫn các đoàn đến tham quan tại các điểm di tích; bản đồ du lịch, tập bưu ảnh, tờ gấp giới thiệu về xúc tiến đầu tư và du lịch Tuyên Quang; các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm là những sản phẩm đã được cấp nhãn hiệu hàng hóa và sản phẩm mũi nhọn của tỉnh Tuyên Quang; bố trí nơi ăn, nghỉ cho đại biểu...

Có thể nói đến thời điểm này, với sự quan tâm chỉ đạo của Ban công tác đại biểu - Ủy ban thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang, sự phối hợp, chỉ đạo chặt chẽ của Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh dự Hội nghị, cùng với công tác chuẩn bị tích cực, chu đáo của HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan. HĐND tỉnh Tuyên Quang đã sẵn sàng cho Hội nghị Thường trực HĐND các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc lần thứ sáu.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục