Phát biểu chào mừng của đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu tỉnh tại Hội nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc

Kính thưa đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ! Thưa các đồng ...