Khai mạc kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Ngày 20-5, Tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV được ...