Tiểu sử Ông Nguyễn Văn Sơn

Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh

Họ và tên thường dùng: Nguyễn Văn Sơn

Họ và tên khai sinh: Nguyễn Văn Sơn 

Các bí danh/tên gọi khác: Không có

Sinh ngày: 18/5/1970   

Giới tính: Nam

- Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc

- Nơi đăng ký thường trú: Tổ 36, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Nơi ở hiện nay: Tổ 36, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang

- Số CMND: 070511759; Ngày cấp 25/3/2014; Nơi cấp: Công an Tuyên Quang

- Dân tộc: Kinh;           Tôn giáo: Không 

- Giáo dục phổ thông: 12/12 phổ thông

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học, chuyên ngành sư phạm vật lý

- Học vị: Thạc sĩ quản lý giáo dục;       Học hàm: Không

- Lý luận chính trị: Cao cấp; Ngoại ngữ: Tiếng Anh trình độ B1 

- Nghề nghiệp hiện nay: Cán bộ

- Chức vụ trong cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang

- Nơi làm việc: Thành ủy Tuyên Quang

- Ngày vào đảng: 03/01/1996; Ngày chính thức: 03/01/1997; Số thẻ đảng viên: 21.007325

- Chức vụ trong đảng: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang

- Ngày ra khỏi đảng: Không

- Tham gia làm thành viên của các tổ chức đoàn thể: Công đoàn Văn phòng Thành ủy Tuyên Quang

- Chức vụ trong từng tổ chức đoàn thể: Không

- Tình trạng sức khỏe: Tốt

- Các hình thức khen thưởng: Huân chương Lao động hạng Ba năm 2013, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen của Bộ, Ban, Ngành trung ương và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

- Các hình thức kỷ luật, xử lý vi phạm: Không 

- Là đại biểu quốc hội khóa XII

- Là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang các nhiệm kỳ XV, XVI, XVII.

 

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

- Từ tháng 12/1992 đến tháng 4/1993: Cán bộ Huyện đoàn Hàm Yên.

- Từ tháng 5/1993 đến tháng 8/1995: Giáo viên, Bí Thư đoàn trường Trung học phổ thông Thái Hoà, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 9/1995 đến tháng 3/1999: Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 4/1999 đến tháng 11/2000: Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Lưu, thành viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV.

- Từ tháng 12/2000 đến tháng 8/2003: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Phù Lưu; tháng 6/2003 được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Yên.

- Từ tháng 9/2003 đến tháng 02/2004: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI.

- Từ tháng 3/2004 đến tháng 11/2005: Ủy viên Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Tuyên Quang, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh; tháng 12/2004 là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

- Từ tháng 12/2005 đến tháng 8/2007: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Trung ương Đoàn, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Tuyên Quang.

- Từ tháng 9/2007 đến tháng 4/2009: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Văn hoá, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

- Từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2010: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

- Từ tháng 10/2010 đến tháng 02/2011: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Sơn Dương, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

- Từ tháng 3/2011 đến tháng 02/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

- Từ tháng 3/2016 đến nay: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tuyên Quang, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII.