Ông Nguyễn Hải Anh
Nguyên Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (Đã chuyển công tác từ tháng 3/2019)
Email:

 Chương trình hành động

Bà Tăng Thị Dương
Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, Phó Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh
Email:

 Chương trình hành động

Ông Nguyễn Thành Hưng
Quyền Giám đốc Sở Y tế, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh
Email:

 Chương trình hành động

Ông Đào Văn Tuệ
Ủy viên Hội đồng trị sự TƯ Giáo hội Phật giáo VN, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Sư Trụ trì Chùa An Vinh
Email:

 Chương trình hành động