Ông Chẩu Văn Lâm
Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh
Email:

 Chương trình hành động

Ông Nguyễn Văn Việt
Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tuyên Quang
Email:

 Chương trình hành động