Chương trình hành động của Bà Lê Thị Kim Dung

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Tuyên Quang

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, tôi sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị, tích cực nghiên cứu, học tập bổ sung kiến thức để hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử; liên hệ chặt chẽ với cử tri, chịu sự giám sát của cử tri, thường xuyên tiếp xúc, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri, thu thập và phản ánh trung thực ý kiến, kiến nghị của cử tri với HĐND tỉnh và các cơ quan nhà nước. Với những kiến thức được đào tạo cùng kinh nghiệm thực tiễn gần 20 năm công tác, tôi tin tưởng bản thân sẽ có những đóng góp ý kiến thiết thực vào các hoạt động của HĐND tỉnh trong việc quyết định các nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh trong lĩnh vực kinh tế, đặc biệt là trong việc quyết định các cơ chế, chính sách phát triển sản xuất, chế độ chính sách cho người dân, công tác quản lý tài chính, quản lý ngân sách các cấp theo quy định của pháp luật. Đồng thời, sẽ tham gia cùng cấp ủy, chính quyền huyện Chiêm Hóa (nơi tôi ứng cử) tổ chức triển khai có hiệu quả các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đề ra.