Chương trình hành động của Ông Nguyễn Bá Đức

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào

Là cán bộ của ngành Giáo dục và Đào tạo được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, dù trúng cử hay không tôi cũng sẽ cống hiến hết khả năng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà nói chung, ngành giáo dục và đào tạo nói riêng. Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ luôn gần gũi, lắng nghe và kịp thời phản ánh ý kiến chính đáng của nhân dân, của cán bộ, giáo viên và người học đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền; giám sát việc thực hiện các chính sách của nhà nước tại địa phương, đảm bảo quyền lợi chính đáng của nhân dân. Tôi cũng kiến nghị các giải pháp để chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, thực hiện cải cách hành chính nhằm giảm thời gian, tiền bạc của nhân dân. Đồng thời, tham mưu, chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để Trường Đại học Tân Trào phát triển bền vững; tích cực tham mưu giải pháp đối với nhiệm vụ đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.