Chương trình hành động của Ông Nguyễn Văn Huy

Giám đốc Xí nghiệp Thi công cơ giới Đại Phú, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ

Nếu được cử tri tín nhiệm, tôi sẽ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động của HĐND tỉnh, đề đạt ý kiến góp phần tăng cường chức năng giám sát, đổi mới các hoạt động của HĐND, phát huy quyền làm chủ trực tiếp của nhân dân; bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với đời sống xã hội và thực tiễn địa phương; tăng cường lắng nghe ý kiến, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cử tri, của các giới, các ngành để đề đạt nguyện vọng đó với HĐND tỉnh, đặc biệt là các vấn đề về phát triển kinh tế, cơ chế chính sách khuyến khích sự phát triển của doanh nghiệp và của tỉnh. Với vai trò là 1 doanh nhân, đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp tỉnh, tôi sẽ nỗ lực là cầu nối giữa doanh nhân, doanh nghiệp với các cấp chính quyền, đồng thời tiếp thu, truyền đạt và tác động giải quyết tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.