Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang

 

 

ÔNG ÂU THẾ THÁI

TRƯỞNG BAN

 

ÔNG HÀ PHÚC PHÌNH

ỦY VIÊN

 

ÔNG VÂN ĐÌNH THẢO

ỦY VIÊN

 

BÀ VƯƠNG THỊ MỴ

ỦY VIÊN