Tập trung các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tuyên truyền, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 01/8/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định một số chính sách khuyến khích phát triển giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh.

Các huyện, thành phố đã chỉ đạo tiếp tục rà soát, huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ; vận động mở rộng các nhóm trẻ ngoài công lập và nâng cao tỷ lệ trẻ ngoài công lập, số trẻ đi nhà trẻ tăng. Việc chăm sóc, giáo dục trẻ tại trường được quan tâm; hầu hết trẻ được học 2 buổi/ngày, được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được kiểm tra sức khỏe định kỳ và theo dõi biểu đồ tăng trưởng. Quan tâm bố trí giáo viên dạy các nhóm trẻ, cơ bản đáp ứng yêu cầu; 100% giáo viên dạy các nhóm trẻ đã đạt chuẩn về trình độ chuyên môn; được bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức, kỹ năng nuôi dạy trẻ. Giáo viên các trường mầm non có nhiều cố gắng trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, tu bổ cơ sở vật chất các trường mầm non. Các trường mầm non tiếp tục huy động hỗ trợ từ gia đình trẻ cho trẻ được ăn trưa tại trường, mua sắm trang thiết bị cần thiết cho các nhóm trẻ. Tính đến ngày 31/10/2019, toàn tỉnh huy động được 11.012/33.342 trẻ đi nhà trẻ, đạt tỉ lệ 33,0%, tăng 0,01% với 4 trẻ so với thời điểm 31/9/2019, vượt 7,85% so với kế hoạch năm 2019.

Các trường mầm non chủ động mua sắm, khuyến khích giáo viên tự trang bị một số đồ dùng, đồ chơi thiết yếu cho các nhóm trẻ; hầu hết các nhóm trẻ có một số đồ dùng, đồ chơi thiết yếu để phục vụ sinh hoạt và giáo dục trẻ, trong đó: Trường Mầm non Chân Sơn, huyện Yên Sơn trích từ nguồn chi khác mua đồ dùng, đồ chơi thiết yếu cho các nhóm trẻ tổng số tiền là 8,5 triệu đồng, giáo viên trong trường ủng hộ tiền mua đồ dùng, đồ chơi thiết yếu cho các nhóm trẻ 1,75 triệu đồng; Trường Mầm non Xuân Vân, huyện Yên Sơn vận động cán bộ, giáo viên đóng góp để trang cấp một số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm trẻ với tổng số tiền là 10,4 triệu đồng.

Tại huyện Lâm Bình: Quỹ Bảo trợ trẻ em huyện hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng, đồ chơi cho các nhóm trẻ với tổng trị giá hơn 61 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bình An tặng Trường Mầm non Bình An 15 chiếc nồi đựng cơm, trị giá một triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Lăng Can tặng Trường Mầm non Lăng Can 14 chiếc nồi đựng cơm trị giá 1,3 triệu đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Khuôn Hà tặng Trường Mầm non Khuôn Hà sữa, quần áo và tiền mặt trị giá 8 triệu đồng.

Tại huyện Chiêm Hóa: Huyện Đoàn thanh niên thành lập 26 đội thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ đưa đón trên 100 lượt trẻ thuộc gia đình hộ nghèo đến trường; sửa chữa 05 điểm vui chơi, làm mới 04 điểm vui chơi cho các cháu tại các điểm trường tại các xã Kim Bình, Phúc Sơn, Tân Mỹ, Trung Hòa. Hội Nông dân huyện đã huy động hội viên tham gia 400 ngày công lao động tu sửa nhà lớp học; ủng hộ 1.021kg gạo, 856 quả trứng và 10 kg rau xanh phục vụ bữa ăn cho trẻ.

Tại huyện Yên Sơn: Các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã Tiến Bộ ủng hộ san nền lớp học, làm nhà vệ sinh trường mầm non xã với số tiền 8,5 triệu đồng. Hội Phụ nữ xã Phú Thịnh tặng Trường Mầm non Phú Thịnh 8 chiếc bàn trị giá 2 triệu đồng; Đoàn Thanh niên xã hỗ trợ tu sửa, tôn tạo khuôn viên tại điểm trường trung tâm Trường Mầm non xã. Hội phụ huynh Trường Mầm non xã Mỹ Bằng vận động ủng hộ tiền làm hàng rào khu vui chơi ngoài trời cho trẻ hoạt động trải nghiệm với tổng số tiền 12 triệu đồng; giáo viên ủng hộ làm hàng rào vườn rau của trẻ với tổng số tiền 450.000 đồng. Các cơ quan, tổ chức đoàn thể xã Chiêu Yên ủng hộ các nhóm trẻ 7 chiếc đệm với số tiền 1,75 triệu đồng; phụ huynh đóng góp mua đồ dùng thiết yếu cho trẻ nhà trẻ với tổng số tiền 4,5 triệu đồng…

Tuy nhiên, tỉ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tăng nhưng chưa vững chắc; một số trẻ đăng ký đi nhà trẻ từ đầu năm đến nay nghỉ, trong đó thành phố Tuyên Quang có 38 trẻ nghỉ học. Điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ tại một số điểm trường, nhóm trẻ khó khăn do phòng học mượn, phòng học tạm, trẻ học ghép với lớp mẫu giáo, thiếu giáo viên, thiếu đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học. Việc mở rộng các nhóm trẻ ngoài công lập, số trẻ đi nhà trẻ tại các nhóm trẻ ngoài công lập còn ít. Việc triển khai thực hiện Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt Đề án huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang còn chậm; nhất là tiến độ xây dựng phòng học, nhà bếp, công trình nước sạch, trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm trẻ.

Để tỉ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ tăng và duy trì vững chắc các cấp ủy đảng, chính quyền cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 73-NQ/TU ngày 10/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XVI) về huy động trẻ đi nhà trẻ trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Quan tâm bố trí đủ giáo viên, đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở vật chất, trang cấp đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm trẻ. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non; chú trọng đảm bảo tỷ lệ chuyên cần của trẻ. Vận động thành lập nhà trẻ, nhóm trẻ ngoài công lập ở những nơi có điều kiện để đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân và nâng cao tỷ lệ huy động trẻ đi nhà trẻ. Tiếp tục rà soát, đánh giá tình hình huy động trẻ, nhu cầu gửi trẻ của nhân dân. Chú trọng thực hiện các giải pháp duy trì tỷ lệ chuyên cần và nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ. Tập trung mọi nguồn lực; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức, cá nhân cho việc huy động trẻ đi nhà trẻ, đảm bảo cơ sở vật chất, đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm trẻ./.

Hoàng Linh

Tin cùng chuyên mục