Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy vai trò chủ đạo của đại biểu chuyên trách trong nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

Phát biểu của đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh tại Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025. (Tiêu đề do Ban biên tập Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh đặt)

Đại hội Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 được tổ chức đúng vào dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Dự đại hội, thay mặt Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí đại biểu và toàn thể Đại hội lời chúc sức khỏe, hạnh phúc. Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!.


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu tại đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo nỗ lực phấn đấu đạt nhiều kết quả rất quan trọng. Điểm nhấn đặc biệt là, Đảng bộ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo đảng viên là các đồng chí trong Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất thực hiện nhiều đổi mới trong việc chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân; ban hành nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, trong đó quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, nhiều nghị quyết về cơ chế, chính sách đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời Hội đồng nhân dân tỉnh trong đó có Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh đã đi sâu tìm tòi và tổ chức thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, các phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân, từ đó có nhiều kết luận xác đáng để giải quyết những hạn chế, yếu kém, khó khăn, vướng mắc trong chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính trong thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Qua các hoạt động nêu trên, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân được nâng cao, khẳng định rõ vai trò cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của tỉnh. Cùng với nỗ lực của cán bộ đảng viên là đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, công tác tham mưu, phục vụ của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh cũng có nhiều đổi mới, chuyên nghiệp, hiệu quả hơn. Ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học được quan tâm, có nhiều bước tiến mới. Công tác xây dựng Đảng được tăng cường, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ và mỗi đảng viên được nâng lên. Đảng bộ đã hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra, góp phần tích cực vào việc thực hiện các lĩnh vực đột phá, nhiệm vụ trọng tâm và các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của tỉnh. Thay mặt Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chúc mừng những cố gắng, nỗ lực và thành tích mà Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đảng bộ ta cũng còn những hạn chế, yếu kém mà Đại hội cần thẳng thắn phân tích, đánh giá đầy đủ để có biện pháp khắc phục trong thời gian tới, đó là: Lãnh đạo cán bộ đảng viên tham mưu, giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kiến nghị sau giám sát, giải trình, chất vấn có việc chưa kiên quyết, thường xuyên. Việc đổi mới tiếp xúc cử tri còn chậm, tiếp xúc cử tri theo chuyên đề còn ít. Tiến độ, chất lượng tham mưu của Văn phòng Hội đồng nhân dân trong một số việc còn chưa đáp ứng yêu cầu. Lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng còn có những hạn chế nhất định.

Trong những năm sắp tới, dự báo tình hình thế giới và trong nước bên cạnh yếu tố ổn định, thuận lợi, sẽ còn tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường. Đại dịch Covid-19 bùng phát ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu và tác động đến mọi khía cạnh của đời sống kinh tế - xã hội, tác động đến hành vi và thói quen sinh hoạt của mọi người trên thế giới. Tỉnh ta có nhiều cơ hội, lợi thế mới trong phát triển kinh tế - xã hội song cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một số thách thức chủ yếu là: Kinh tế xã hội phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của tỉnh; kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, công nghệ thông tin vừa thiếu và chưa đồng bộ; việc huy động và phát huy hiệu quả nguồn lực cho sự phát triển của tỉnh trong thời gian tới... Những thách thức nêu trên đặt ra trong nhiệm kỳ tới hướng đến mục tiêu và yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh đòi hỏi Hội đồng nhân dân tỉnh phải có những quyết sách đúng đắn, kịp thời đối với những vấn đề quan trọng của địa phương, đặc biệt là các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh. Hội đồng nhân dân phải tăng cường giám sát hơn nữa để chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đi vào cuộc sống một cách hiệu quả, bảo đảm cho bộ máy chính quyền địa phương ngày càng phục vụ nhân dân tốt hơn. Thực tế đó, đòi hỏi Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh là Đảng bộ có nhiều đồng chí Đảng viên giữ những trọng trách trong tỉnh phải là tổ chức Đảng thật sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong mọi hoạt động để đủ sức lãnh đạo nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ mới. Tôi đồng tình cao với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới đã được nêu trong Báo cáo chính trị trình Đại hội và xin nêu một số vấn đề mà Đảng bộ cần quan tâm phối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Trước hết, cần phát huy vai trò chủ đạo của đảng viên là đại biểu hoạt động chuyên trách trong Thường trực và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh. Theo tinh thần đó, cần tập trung đổi mới mạnh mẽ hơn nữa việc tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, chủ động nghiên cứu, nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kịp thời quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh, ban hành các nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là nghị quyết về cơ chế, chính sách gắn với thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới. Phối hợp chặt chẽ hơn nữa với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan liên quan trong chuẩn bị nội dung, tài liệu kỳ họp, bảo đảm tiến độ, chất lượng; nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh trong thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Hoạt động giám sát, chất vấn, giải trình của Hội đồng nhân dân, Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh cần được thực hiện thường xuyên, và hiệu quả hơn, bảo đảm thiết thực, trọng tâm, trọng điểm và tiết kiệm, tăng cường khảo sát, giám sát bằng hình ảnh…để đạt được mục tiêu lớn nhất là bảo đảm chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh được thực thi nghiêm túc, bảo đảm hoạt động của các cơ quan Nhà nước ngày càng hiệu lực hiệu quả, kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, đề xuất bổ sung, ban hành chính sách phù hợp với quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, phải coi trọng việc nâng cao năng lực, kỹ năng hoạt động của đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, mỗi đại biểu phải được phát huy mạnh mẽ khả năng, trí tuệ, tâm huyết với hoạt động của cơ quan dân cử, đặc biệt là tinh thần, trách nhiệm của đại biểu trong hoạt động thảo luận, chất vấn, giải trình để các kỳ họp Hội đồng nhân dân, phiên họp của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh thực sự là hoạt động nghị trường thể hiện rõ nhất, trực tiếp nhất vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân và thực sự là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm của các chủ thể, nhất là Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trong hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tiếp nhận, đôn đốc, giám sát giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Đảng bộ cũng cần thường xuyên quan tâm lãnh đạo đổi mới lề lối làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, tính chuyên nghiệp trong công tác tham mưu, phục vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động trong Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh. Trong đó cần chú ý chuẩn hóa các quy trình thực hiện các công việc cụ thể theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả. Thực hiện tốt công tác tham mưu để kiến nghị, đề xuất, đưa ra các ý tưởng sáng tạo phù hợp với thực tiễn để giúp Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hoạt động nghiên cứu khoa học và đề xuất sáng kiến phù hợp yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh và đáp ứng nhanh hơn, tốt hơn yêu cầu và lộ trình xây dựng chính quyền điện tử trong những năm tới.

Cùng với lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ công tác chuyên môn, Đảng bộ cần quan tâm xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; thường xuyên tu dưỡng rèn luyện về phẩm chất đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, xứng đáng là người cán bộ công tác ở cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương. Trong tổ chức và hoạt động của Đảng bộ phải giữ vững kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất và nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; coi trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phải thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu để nhiều Đảng bộ khác học tập. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đặc biệt là tự kiểm tra và giám sát thường xuyên, kịp thời ngăn ngừa, chấn chỉnh những sai phạm của tổ chức Đảng và đảng viên trong Đảng bộ. Bên cạnh đó, Đảng bộ cần phối hợp với lãnh đạo cơ quan, Ban Chấp hành công đoàn xây dựng tổ chức Công đoàn, cơ quan vững mạnh. Thực hiện tốt các phong trào thi đua; phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi chức trách, nhiệm vụ được giao.

Một nhiệm vụ rất quan trọng của Đại hội là bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025. Đề án nhân sự cấp ủy khóa mới đã được Ban Chấp hành Đảng bộ đương nhiệm chuẩn bị chặt chẽ và Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã có ý kiến thống nhất. Tôi tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn bầu đúng các đồng chí có đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trí tuệ vào Ban Chấp hành khóa mới. Đại hội cũng sẽ bầu được những đồng chí tiêu biểu đại diện xứng đáng cho ý chí và nguyện vọng của Đảng bộ đi dự và góp phần vào thành công của Đại hội Đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Những năm tới, thuận lợi có nhiều nhưng khó khăn và thách thức cũng luôn hiện hữu, đòi hỏi sự quyết tâm chính trị cao và nỗ lực hành động,sự năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ. Chúng ta có niềm tin sâu sắc rằng, Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ phát huy truyền thống tốt đẹp và kinh nghiệm của nhiều nhiệm kỳ qua cùng với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh trong giai đoạn mới, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII.

Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta cùng nguyện noi gương Bác, tự giác tu dưỡng, rèn luyện, giữ vững đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhất chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như Bác hằng mong muốn.

Xin chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt nhiều thành công.

Tin cùng chuyên mục