Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Ngày 20/5/2020, Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025.
Video không hợp lệ

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; tham dự Đại hội có toàn thể 32 đảng viên của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.


Đại biểu thảo luận tại đại hội

Thực hiện nghị quyết Đại hội Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể lãnh đạo các chi bộ, cán bộ, đảng viên, người lao động tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ III đã đề ra, góp phần bảo đảm thực hiện 3 khâu đột phá, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 15 chỉ tiêu chủ yếu của tỉnh. Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo tham mưu đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh, tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong gửi, nhận tài liệu; ứng dụng phần mềm quản lý, điều hành kỳ họp, Trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh...góp phần thực hiện chủ trương xây dựng chính phủ điện tử, hiện đại hóa nền hành chính Nhà nước và phương châm kỳ họp “không văn bản giấy”. 


Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, đã tham mưu, tổ chức thực hiện 52 cuộc giám sát, trong đó 15 cuộc giám sát chuyên đề, 37 cuộc giám sát thường xuyên, 05 cuộc giám sát bằng hình ảnh; 9 cuộc khảo sát. Qua giám sát đã có 92 kiến nghị với các cơ quan, địa phương, đơn vị, đến nay đã có 78 kiến nghị (chiếm 84,8%) đã được giải quyết, khắc phục. Hoạt động chất vấn, giải trình được tăng cường, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiệu quả; nội dung chất vấn được chuẩn bị kỹ, theo nhóm vấn đề, lĩnh vực, sát đúng với nội dung mà cử tri quan tâm; tổ chức hiện 06 phiên chất vấn, với 15 nhóm vấn đề chất vấn đối với 19 lãnh đạo UBND tỉnh và các đơn vị; tổ chức 08 cuộc giải trình tại các phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh; đến nay 41/49 nội dung trong các kết luận chất vấn (đạt 83%) đã giải quyết được; 92,3% kiến nghị sau giải trình đã được giải quyết dứt điểm. TXCT, giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ngày càng được tăng cường, hiệu quả. Triển khai nhiều biện pháp, hình thức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho trên 1.200 lượt đại biểu HĐND tỉnh và HĐND  huyện, thành phố tập trung vào các kỹ năng về hoạt động giám sát, giải trình, thẩm tra, chất vấn...

Đảng bộ cũng đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh  việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; đổi mới phương pháp, phong cách, lề lối làm việc; tăng cường quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh việc thực hiện nêu gương trong cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động. Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra các yếu kém trên trong công tác xây dựng Đảng, tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo đoàn thể và xây dựng cơ quan.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng bộ Trong sạch vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, phát huy vai trò chủ đạo trong nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh” và phương châm: "Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, đổi mới", Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV đã đề ra 9 chỉ tiêu chủ yếu, 3 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV.

Đại hội đã bầu 05 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa IV; Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ nhất đã bầu đồng chí Khánh Thị Xuyến giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phạm Văn Loan tiếp tục được tín nhiệm bầu tái cử chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy; Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh lần thứ XII gồm 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết./.

Đỗ Dũng
Video: Lý Vinh - Quang Thành - Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục