Khát vọng vươn lên

Sau hơn 1 tuần làm việc, ngày 1-2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bế mạc và thành công tốt đẹp. Tại Đại hội, đồng chí Chẩu Văn ...