Na Hang sẵn sàng tổ chức đại hội điểm

Huyện Na Hang được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lựa chọn là địa phương thực hiện đại hội điểm Đảng bộ cấp huyện của tỉnh. Đến nay công tác chuẩn bị cho Đại ...