Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sáng ngày 21/5/2020, Đảng bộ xã Tứ Quận huyện Yên Sơn đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là Đảng bộ được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Sơn chọn là Đại hội thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy tại Đại hội.

Dự và chỉ đạo đại hội có Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn; đại biểu các ban Đảng Huyện uỷ, phòng, ban thuộc huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, cùng 111 đại biểu đại diện cho 286 đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Tứ Quận về dự đại hội.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh dự đại hội

Thực hiện nghị quyết Đại hội xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020. Đảng bộ xã Tứ Quận đã tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 34,2triệu/người/năm, đạt 171% nghị quyết; sản lượng lương thực đạt trên 4.255,27 tấn/năm, bình quân lương thực đạt 526 kg/người/năm; xã đã xây dựng 01 sản phẩm thương hiệu hàng hóa “Thịt lợn sạch Hợp tác xã Tiến Dũng” , mở rộng diện tích cây ăn quả có giá trị kinh tế như bưởi, nhãn, vải, cam, quýt...toàn xã hiện có 423,3 ha cây ăn quả các loại, đạt 488,8%; đạt 15/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đạt 100% mục tiêu; Tính đến cuối năm 2019 toàn xã còn 168 hộ nghèo chiếm 8,3%, 85 hộ cận nghèo chiếm 4,8%, tỷ lệ  hộ nghèo bình quân hàng năm giảm 5,5%, vượt 255% so với nghị quyết đại hội, đến nay không còn hộ chính sách nghèo, cận nghèo; Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa năm 2019 đạt 92%, số thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa hàng năm đạt trên 80%; 100%  cơ quan đạt chuẩn văn hóa;  tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch đạt 100%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiếm 9,74%, giảm 1,26% so với năm 2015; giải quyết việc làm cho 1.260 lao động, đạt 158% nghị quyết đại hội, trong đó xuất khẩu 20 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 48%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%; kết cấu hạ tầng cơ sở về trường học, điện, trạm xá, đường giao thông, nhà văn hóa thôn, kênh mương ngày càng đáp ứng được nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân, trong nhiệm kỳ đã đầu tư xây dựng được 05 nhà văn hóa thôn; xây dựng mới 05 km đèn đường tại 06 thôn; làm mới 08 km đường bê tông; lắp đặt 3.421m kênh mương thành mỏng. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp thôn, bản, cán bộ công chức xã, người hoạt động không chuyên trách ở xã, thôn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát huy tốt vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Đảng bộ, chính quyền và các đoàn thể chính trị-xã hội của xã hằng năm đều đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.


Đồng chí Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu tại đại hội

Với chủ đề: “Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, xây dựng xã Tứ Quận phát triển toàn diện” và phương châm: “Dân chủ - Kỷ cương - Nêu gương - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Tứ Quận lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định 3 nhiệm vụ trong tâm: (1) Tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, (2) Phát triển tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nâng cao đời sống của nhân dân, (3) Nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ và nhấn mạnh một số mục tiêu, nhiệm vu chủ yếu đó là: Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/người/năm vào năm 2025; hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 và phấn đấu đạt tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025; thu cân đối trên địa bàn tăng bình quân hằng năm 7%,  đến năm 2025 đạt trên 640 triệu đồng; đạt chuẩn phổ cập giáo dục cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS mức độ 2 trở lên, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi đi nhà trẻ đạt 47% trở lên, trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đạt 100%; có trên 92% số thôn, 95% số hộ đạt chuẩn văn hóa; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 2,4%/năm; tỷ lệ chất thải nguy hại, chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn 100%... phấn đấu chính quyền, mặt trận và các đoàn thể hằng năm hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Đại hội đã đề ra các giải pháp chủ yếu trên các lĩnh vực nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đại hội đã bầu 15 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa XXIV; đồng chí Hà Văn Thị tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu gồm 04 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Yên Sơn nhiệm kỳ 2020-2025./.

Kim Oanh

Tin cùng chuyên mục