Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

Sau ba ngày làm việc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Video không hợp lệ

Mở đầu phiên làm việc chiều nay (15-10), Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã ra mắt Đại hội. Thay mặt Đoàn đại biểu dự Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm bày tỏ niềm vinh dự, tự hào trước sự tín nhiệm và tin tưởng của Đại hội; tin tưởng mỗi đại biểu sẽ đóng góp tích cực vào thành công chung của Đại hội; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thảo luận tại Đại hội các đồng chí: Phạm Thái Sơn, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tham luận về nội dung nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp và nhu cầu của thị trường lao động; đồng chí Phùng Tiến Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tham luận về một số nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đồng chí Khánh Thị Xuyến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tham luận về việc nâng cao hiệu quả công tác giám sát của HĐND các cấp đối với việc thực hiện các chương trình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đồng chí Nguyễn Thành Hưng, Quyền Giám đốc Sở Y tế đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đồng chí Trần Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nêu một số giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo khả thi, hiệu quả.


Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. 

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với 15 chỉ tiêu chủ yếu, 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhóm giải pháp chủ yếu tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.  Theo đó, 3 khâu đột phá gồm: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp hàng hóa, tập trung vào các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với xây dựng nông thôn mới; Phát huy tiềm năng, đẩy mạnh phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh; Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị động lực và hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, theo hướng hiện đại.

5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo là: Thu hút đầu tư, huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên thực hiện các khâu đột phá. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh cải cách hành chính; ứng dụng khoa học công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển công nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp chế biến nông, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí, điện tử, may mặc. Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chú trọng thu hút, sử dụng nguồn nhân lực có trình độ, chất lượng cao; đào tạo nguồn nhân lực có trình độ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thị trường. Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Đại hội biểu thị sự thống nhất rất cao ý chí và quyết tâm của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong nhiệm kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp. Phát triển kinh tế đồng bộ với phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đặc biệt là hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh phát triển khá, toàn diện, bền vững trong khu vực miền núi phía Bắc”.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn tỉnh cần làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng tới đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả của Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống. Trước mắt, thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Ngọc Hưng
Video: Hoàng Thảo

Tin cùng chuyên mục