Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022

Sáng ngày 24/3/2020, Chi bộ Tổng hợp thuộc Đảng bộ Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Đến dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Minh Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Triệu Kim Long, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; các đảng viên Chi bộ Tổng hợp.


Các đồng chí lãnh đạo chúc mừng đại hội Chi bộ Tổng hợp thành công tốt đẹp.

Chi bộ Tổng hợp hiện có 21 đảng viên, trong đó 11 đảng viên là đại biểu HĐND chuyên trách, giữ các cương vị chủ chốt của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; 10 đảng viên là lãnh đạo Văn phòng, chuyên viên phòng Tổng hợp tham mưu, giúp việc trực tiếp cho Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh. Trong nhiệm kỳ 2017-2020. Chi bộ Tổng hợp đã bám sát nghị quyết, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên, đặc biệt các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, yêu cầu hoạt động của cơ quan dân cử cấp tỉnh; hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra, đặc biệt đã đề xuất tổ chức thực hiện nhiều giải pháp góp phần đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh. Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với thực hiện các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên; lãnh đạo đảng viên trong chi bộ thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ trên từng cương vị công tác. Hằng năm Chi bộ giữ vững danh hiệu Chi bộ “Trong sạch, vững mạnh”, "Tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ", được Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh khen thưởng.


Các đại biểu thảo luận tại đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, tại đại hội các đại biểu đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chi ủy chi bộ khóa IV, tham gia ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực: Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tăng cường vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với hoạt động của các tổ chức đoàn thể; Nâng cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đối với hoạt động của đảng viên là đại biểu chuyên trách; Nâng cao chất lượng hoạt động thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh, hiệu quả hoạt động giải trình tại phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh, hiệu quả giám sát của các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri, chất lượng tham mưu cho HĐND tỉnh trong hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh…


Đồng chí Bí thư Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh Triệu Kim Long phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, đồng chí Triệu Kim Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những kết quả của Chi bộ Tổng hợp đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo của Chi bộ, đó là: Chất lượng thẩm tra một số báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp có nội dung chưa sâu; Công tác đôn đốc giải quyết các kiến nghị sau giám sát, chất vấn, giải trình còn có nội dung chưa kiên quyết, thường xuyên; sinh hoạt chi bộ chưa có nhiều nội dung phong phú, tổ chức sinh hoạt chuyên đề còn ít. Đồng chí đề nghị nhiệm kỳ tới Chi bộ cần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung vào những vấn đề quan trọng có tính đột phá, giải quyết triệt để những khó khăn, vướng mắc để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa" trong nội bộ; quan tâm công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Chi bộ, kết luận, Nghị quyết của tổ chức Đảng cấp trên, xây dựng Chi bộ "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Đại hội đã bầu Ban Chi ủy Chi bộ gồm 3 đồng chí. Đồng chí Lê Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh được bầu giữ chức Bí thư chi bộ. Đồng chí Âu Thế Thái, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Tin tưởng rằng với những kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm rút ra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020; với sự quan tâm lãnh đạo của Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh, sự nỗ lực của mỗi đảng viên trong chi bộ, nhiệm kỳ 2020-2022 Chi bộ Tổng hợp sẽ thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ V đã đề ra, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ".

Giang Nam

Tin cùng chuyên mục