Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương đề nghị:

Nâng cấp đường điện vào các thôn; xây dựng trạm biến áp tại thôn Khuân Tâm

TRẢ LỜI:

Hiện nay, nhân dân xã Lương Thiện, huyện Sơn Dương được cấp điện qua 04 trạm biến áp, với tổng công suất 480 kVA và đã cấp điện cho 798/800 số hộ dân có lưới điện Quốc gia (đạt tỉ lệ 99,75% số hộ có điện) thuộc 08/08 thôn trong xã. Thôn Khuân Tâm xã Lương Thiện đang được cấp điện từ lộ 2 thuộc TBA Ủy ban Lương Thiện, điện áp ở cuối nguồn chưa đảm bảo.

Thực hiện quyết định 2081/QĐ- TTg ngày 08/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013- 2020, Sở Công thương đã xây dựng “ Dự án cấp điện nông thôn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2013-2020” và đã được Bộ Công thương chấp thuận. Trong dự án trên xã Lương Thiện huyện Sơn Dương được đầu tư với quy mô: Xây dựng mới 4,4 km đường dây trung thế, 01 trạm biến áp (đặt tại thôn Khuân Tâm) và 11,1 Km đường dây hạ thế. Vì vậy, sau khi dự án và công trình trên thi công và đưa vào vận hành, sẽ phần nào đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân.