Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Tỉnh quan tâm tạo điều kiện cấp kinh phí để tu sửa lại tuyến đường ĐH20 có chiều dài 22km, hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng ảnh hưởng đến việc đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân, đặc biệt là các cháu học sinh đi học.

TRẢ LỜI:

Tuyến đường huyện Hợp Hòa - Tuân Lộ (ĐH.20) có chiều dài 4,7km do Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương quản lý, trong đó địa phận xã Hợp Hòa dài 3,5km, hiện trạng mặt đường cấp phối và đất rộng trung bình từ 4-5m, giao thông đi lại khó khăn, nhất là vào mùa mưa; địa phận xã Tuân Lộ dài 1,2km, hiện trạng là mặt đường bê tông xi măng rộng 3,0m. Cử tri đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp mặt đường dài 2,2km thuộc tuyến đường huyện Hợp Hòa - Tuân Lộ (ĐH.20) là chính đáng. Tuy nhiên, đoạn tuyến này chưa có trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2015-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Sơn Dương chỉ đạo Hạt Quản lý giao thông huyện tăng cường công tác quản lý, bảo dưỡng thường xuyên, kịp thời khắc phục đảm bảo êm thuận mặt đường; đồng thời tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét cân đối, bố trí nguồn vốn sớm thực hiện đầu tư sửa chữa tuyến đường.