Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Ngành chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật việc Công ty Đại Sơn thực hiện thu lại Quặng Ăngtymon không đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh đã phê duyệt, đào sang các vị trí ngoài giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng đến mồ mả của nhân dân.

TRẢ LỜI:

Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép thu hồi lại số quặng trước đây đơn vị đã chôn lấp tại khu vực mỏ quặng Antimon Lăng Can tại Văn bản số 1142/UBND-TNMT ngày 27/4/2018. Đến nay, thời gian thu hồi khối lượng quặng Antimon tại mỏ Antimon Lăng Can của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn đã hết hạn.

- Về việc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn khai thác quặng đào sang các vị trí ngoài giới hạn cho phép, làm ảnh hưởng đến mồ mả của nhân dân: Ngày 13/6/2018, Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan kiểm tra và phát hiện Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn hoạt động khoáng sản không đúng với phương án đã được phê duyệt, đào ra ngoài phạm vi, giới hạn đã xác định trong hồ sơ, trong đó có 02 vị trí có kích thước đào như sau:

+ Vị trí 01: Dài 12m x rộng 20m x sâu trung bình 04m.

+ Vị trí 02: Dài 20m x rộng 02m x sâu trung bình 02m.

Sau khi kiểm tra sơ bộ tại thực địa, thống nhất xác định vi phạm của Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn khai thác quặng trái phép tại mỏ Antimon xã Lăng Can, các phòng, ban chuyên môn của huyện Lâm Bình đã tạm đình chỉ hoạt động khoáng sản của Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn. Hiện nay, đơn vị chức năng của huyện đang hoàn thiện hồ sơ để giải quyết theo quy định.

- Đối với việc Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn thu hồi quặng Antimon tại mỏ làm ảnh hưởng đến mồ mả của nhân dân: Qua kiểm tra, quá trình thu hồi quặng của Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn đã làm ảnh hưởng đến 03 ngôi mộ của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liệu. Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn giải quyết đề nghị của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Liệu. Ngày 05/6/2018, Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghiệp mỏ Đại Sơn đã làm việc với gia đình bà Nguyễn Thị Liệu và thống nhất phương án giải quyết. Gia đình bà Nguyễn Thị Liệu đã nhất trí với nội dung phương án giải quyết.