Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lăng Can, huyện Lâm Bình đề nghị:

Sớm khởi công công trình nước sạch tại xã đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt cho nhân dân (công trình được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khảo sát, đo đạc từ lâu nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng).

TRẢ LỜI:

Công trình nâng cấp mở rộng cụm công trình cấp nước tập trung xã Thổ Bình, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình (trong đó công trình cấp nước sạch cho các thôn: Khuôn Lùng, Khau Quang, Nà Chao, Đon Bả, Làng Chùa, Bản Kè A, Bản Kè B, Phai Tre A, Phai Tre B, Nặp Đíp, Nặm Trá thuộc xã Lăng Can) đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tại Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 15/9/2016, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới. Trong đó giao Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn làm Chủ đầu tư, dự kiến công trình khởi công xây dựng trong năm 2019.