Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất cho trạm y tế xã để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn xã

TRẢ LỜI:

Công trình nằm trong Kế hoạch xây dựng các xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế đến năm 2020 (Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 28/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh), theo đó công trình được đầu tư xây dựng vào năm 2020. Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện theo Kế hoạch đã đề ra