Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tân Long, huyện Yên Sơn đề nghị:

Hỗ trợ, cung cấp thiết bị y tế cho trạm y tế xã, phục vụ công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Yên Sơn, hiện nay Trạm Y tế xã Tân Long có trên 75 danh mục trang thiết bị; căn cứ quy định tại Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 22/3/2004 và Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc quy định danh mục trang thiết bị y tế cho trạm y tế tuyến xã, Trạm Y tế xã Tân Long đã có những trang thiệt bị cơ bản, đủ để triển khai các dịch vụ kỹ thuật cần thiết, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong xã.

Kế hoạch năm 2018, Trạm Y tế xã Tân Long được đầu tư xây dựng mới về cơ sở hạ tầng và bổ sung hoàn chỉnh trang thiết bị y tế mới, bảo đảm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn xã.