Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Lưỡng Vượng, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đầu tư, nâng cấp tuyến đường từ ngã ba Gốc Gạo đi Ruộc đến đường dẫn cầu An Hòa (từ km129+850 QL2 đến đường dẫn cầu An Hòa) thành phố Tuyên Quang. Hiện nay, đường đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến việc đi lại, đời sống sinh hoạt và phát triển kinh tế của nhân dân

TRẢ LỜI:

Công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Km129+850 QL2 đến đường đẫn cầu An Hòa (từ ngã ba gốc gạo đi Ruộc đến đường dẫn cầu An Hòa), thành phố Tuyên Quang đã được Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển chủ đầu tư từ Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh cho Ủy ban nhân dân thành phố làm chủ thực hiện tiếp dự án tại Văn bản số 828/UBND-ĐTXD ngày 02/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Hiện nay, Ban Quản lý đầu tư xây dựng khu vực thành phố đang tiến hành đấu thầu thi công công trình theo quy định, dự kiến khởi công trong quý IV năm 2018.