Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Thị trấn Na Hang, huyện Na Hang đề nghị:

Tiếp tục đầu tư kinh phí xây dựng công trình kè bờ sông Gâm khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện. Hiện nay, hai bên bờ sông hạ lưu công trình thủy điện Tuyên Quang đã bị sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân trên địa bàn

TRẢ LỜI:

Dự án kè bảo vệ bờ sông Gâm hạ lưu Nhà máy thủy điện Tuyên Quang đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 839/QĐ-CT ngày 6/7/2010 với mục tiêu chống sạt lở bờ sông, bảo vệ khu dân cư và các công trình công cộng khu vực thị trấn Na Hang. Dự án được khởi công xây dựng tháng 01/2011. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 2147/UBND-TL ngày 12/9/2013 chỉ đạo dừng, giãn tiến độ thực hiện xây dựng công trình.

Để đảm bảo an toàn cho công trình và tránh thiệt hại đến tính mạng, tài sản của nhân dân, khắc phục khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ sông khu vực thị trấn Na Hang do mưa lũ, vận hành xả lũ của Nhà máy thủy điện Tuyên Quang. Ủy ban nhân dân tỉnh đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để đầu tư xây dựng công trình.

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang tiếp tục đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương để xây dựng hoàn thành công trình (tại Văn bản số 896/UBND-ĐTXD ngày 07/4/2018).