Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã An Tường, Phường Đội Cấn, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Cử tri thôn Sông Lô 2, xã An Tường, thôn Cây Khế, xã Đội Cấn đề nghị: Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy CNQSD đất cho các hộ gia đình trong thôn.

TRẢ LỜI:

Trong thời gian qua, để giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 852/UBND-TNMT ngày 09/6/2017 về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân; Văn bản số 1005/UBND-TNMT ngày 05/7/2017 về việc tập trung chỉ đạo để hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/7/2017 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho các hộ gia đình, cá nhân. Tuy nhiên, quá trình thực hiện gặp một số vướng mắc, cụ thể: Các hộ không nhất trí về hạn mức đất ở, không nhất trí nộp tiền sử dụng đất, không nhất trí trừ diện tích đất thu hồi xây dựng đường Quốc lộ 2, không thống nhất được người đại diện đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,... Do vậy, hiện nay trên địa bàn thành phố còn nhiều hộ gia đình, cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Để tiếp tục thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố nói chung và nhân dân thôn Sông Lô 2, xã An Tường; thôn Cây Khế, xã Đội Cấn nói riêng, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường xây dựng kế hoạch giải quyết đối với các vướng mắc cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện phấn đấu trong năm 2018 hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường hợp đủ điều kiện.