Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Cử tri Phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Bố trí quy hoạch quỹ đất hợp lý để xây dựng các nhà văn hóa khu dân cư trên địa bàn phường Tân Quang, để nhân dân có nơi sinh hoạt cộng đồng

TRẢ LỜI:

Ngày 29/12/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã có Văn bản số 2609/UBND-TTr giao Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì, phối hợp với UBND phường Tân Quang kiểm tra, rà soát và đối chiếu với quy hoạch, kết quả: Hiện nay trên địa bàn phường Tân Quang không còn quỹ đất để xây dựng mới các nhà văn hóa tổ nhân dân.

Đối với khu đất trống tại tổ 10 (sau khu dân cư bám đường Bình Thuận), đã được quy hoạch Trung tâm văn hóa thành phố; tuy nhiên khu vực này đường vào nhỏ, do đó không còn phù hợp.

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang khảo sát, lập điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng phường Tân Quang, bố trí quỹ đất xây dựng nhà văn hóa liên tổ cho nhân dân theo đúng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và quy hoạch đô thị.