Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hồng Lạc, huyện Sơn Dương đề nghị:

Xem xét có chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo công ăn việc làm đối với các lao động trước đây sản xuất gạch thủ công. Hiện nay, việc cấm các lò gạch hoạt động nên người dân không có việc làm.

TRẢ LỜI:

Trong những năm qua Chương trình Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm đã được tỉnh quan tâm chỉ đạo. Các giải pháp giải quyết việc làm, đào tạo nghề được triển khai đồng bộ, có hiệu quả, số lao động được giải quyết việc làm mới tăng cả về số lượng và chất l­ượng. Người lao động có việc làm ổn định, thu nhập ngày càng được nâng lên. Chỉ tính riêng 10 tháng năm 2017, tỉnh đã tạo việc làm cho 20.284 lao động, đạt 104% kế hoạch, trong đó tạo việc làm trong các ngành kinh tế là 14.889 lao động, lao động đi làm việc tại các tỉnh, thành phố 5.058 người, lao động đi làm việc ở nước ngoài 337 người (huyện Sơn Dương đã tạo việc làm cho 4.569 lao động đạt 102,44% kế hoạch); hỗ trợ đào tạo nghề cho 2.851 lao động nông thôn, đạt 69,3% kế hoạch.

Để giải quyết việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện các giải pháp về tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; tư vấn hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại các huyện và cụm xã tạo nhiều cơ hội giúp người lao động tiếp cận các doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu tìm kiếm việc làm, dạy nghề; xem xét để các doanh nghiệp tuyển dụng lao động làm việc trong, ngoài tỉnh và doanh nghiệp tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước ngoài (thị trường: Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan,...) thực hiện tuyển dụng lao động tại huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Người lao động tại xã trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tìm việc làm hoặc hỗ trợ đào tạo nghề đề nghị đến Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hoặc các cơ sở đào tạo nghề để được tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề theo nguyện vọng.