Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Đẩy nhanh việc thanh lý và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân tại khu tập thể đường rượu phường Nông Tiến và 9 hộ dân trước khu vực rạp Tháng 8 phường Minh Xuân.

TRẢ LỜI:

Hiện nay, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang đã thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại 4 khu tập thể: khu tập thể Thương nghiệp, tổ 21, phường Tân Hà; khu tập thể Xây dựng Đội 4, tổ 18, phường Tân Hà; khu tập thể Thương nghiệp, tổ 30, phường Phan Thiết; khu tập thể Công ty Dược và Vật tư y tế, tổ 30, phường Phan Thiết. Sau khi thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thí điểm tại các khu tập thể trên, Ủy ban nhân dân thành phố Tuyên Quang sẽ thực hiện giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu tập thể còn lại trên địa bàn thành phố.