Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Phường Minh Xuân, Phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang đề nghị:

Các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý việc khai thác cát sỏi, hiện nay tình trạng khai thác cát sỏi gây hậu quả sạt lở đất ở, đất sản xuất ven bờ sông Lô khu vực tổ nhân dân 13, 14, 16, 17, 18 phường Nông Tiến, tổ 33, 34 phường Minh Xuân.

TRẢ LỜI:

Đoạn sông Lô thuộc địa phận phường Nông Tiến, thành phố Tuyên Quang  hiện nay có hai doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi là Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Thành Hưng (Giấy phép khai thác số 09/GP-UBND ngày 24/02/2016, thời hạn khai thác 20 năm), Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thanh Giang (Giấy phép khai thác số 14/GP-UBND ngày 20/3/2017, thời hạn 15 năm).

Đoạn sông Lô thuộc địa phận phường Minh Xuân, thành phố Tuyên Quang  hiện nay có hai doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép khai thác cát, sỏi là Hợp tác xã công nghiệp xây dựng (Giấy phép khai thác số  40/GP-UBND ngày 29/11/2014, thời hạn khai thác 5 năm), Công ty cổ phần Vận tải và Xây dựng Tuyên Quang (Giấy phép khai thác số 33/GP-UBND ngày 20/10/2014, thời hạn khai thác 10 năm).

Hiện nay, các doanh nghiệp này đang khai thác theo nội dung giấy phép được cấp (thiết bị khai thác bằng tàu hút).

Tiếp thu ý kiến cử tri, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác cát, sỏi của các doanh nghiệp; khi phát hiện có vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.