Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương đề nghị:

Công ty cổ phần Khoáng sản Tuyên Quang trả lại mặt bằng sau khai thác quặng thiếc tại địa bàn cho nhân dân trong xã để phát triển sản xuất.

TRẢ LỜI:

- Công ty cổ phần khoáng sản Tuyên Quang không được cấp phép khai thác quặng thiếc trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

- Mỏ Thiếc sa khoáng Sơn Dương (gồm các khu Ngòi Lẹm, Khuôn Phầy và Từ Trầm thuộc các xã Hợp Hòa, Kháng Nhật, huyện Sơn Dương) do Xí nghiệp thiếc Sơn Dương thuộc Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang khai thác theo Quyết định số 325/ĐCKT ngày 04/11/1976 của Tổng cục Trưởng Tổng cục địa chất. Đăng ký nhà nước về khu vực khai thác mỏ số 51 Sn90 ngày 30/3/1990 tại Cục quản lý Tài nguyên khoáng sản, thời hạn đến năm 2000; đến năm 2003, khu vực này được đăng ký khu vực khai thác số 12 ĐK/KT ngày 22/5/2003 của Tổng cục Địa chất, thời hạn đến ngày 31/12/2008.

Sau khi hoàn thành các thủ tục theo quy định, năm 2010 Công ty cổ phần Kim loại mầu Tuyên Quang được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò quặng thiếc gốc khu Ngòi Lẹm xã Kháng Nhật, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương, với diện tích 158 ha, thời hạn thăm dò 24 tháng (Giấy phép thăm dò khoáng sản số 1318/GP-BTNMT ngày 26/7/2010 của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Ngày 07/7/2014, Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản Quốc gia ban hành Quyết định số 948/QD-HĐTLQG phê duyệt trữ lượng quặng và kim loại thiếc kèm theo Báo cáo kết quả thăm dò quặng thiếc gốc khu Ngòi Lẹm xã Kháng Nhật, xã Hợp Hòa, huyện Sơn Dương. Hiện nay, Công ty cổ phần Kim loại màu Tuyên Quang đang hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép khai thác quặng thiếc gốc và thiếc sa khoáng còn lại tại khu vực này và có nhu cầu tiếp tục sử dụng diện tích đất khu vực Ngòi Lẹm vào mục đích khai thác quặng thiếc. Vì vậy, Công ty chưa làm thủ tục trả lại diện tích đất về cho địa phương quản lý, sử dụng.