Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Tiến Bộ, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối Cam, suối Xoan, Khe Lan hiện nay đã xuống cấp.

TRẢ LỜI:

Việc đầu tư xây dựng cầu tràn qua suối Cam, suối Xoan, Khe Lan xã Tiến Bộ để đảm bảo việc đi lại cho nhân dân là cần thiết, tuy nhiên do ngân sách địa phương còn hạn hẹp, chưa thể đầu tư xây dựng được. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn xem xét đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 để thực hiện theo quy định; đồng thời giao Hạt Quản lý giao thông huyện thường xuyên duy tu, bảo dưỡng để nhân dân tham gia giao thông được thuận tiện, an toàn.