Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư nâng cấp hoặc xây dựng thêm trạm biến áp tại thôn Yên Ninh, Khuôn Thống, An Lạc, hiện nay điện rất yếu điện không đảm bảo phục vụ sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.

TRẢ LỜI:

* Đối với thôn Yên Ninh: Thôn Yên Ninh được cung cấp điện qua Trạm biến áp Đắc Ninh có công suất là 250kVA-35/0,4kV với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 2,6km, lộ 2 dài 1,1km cấp điện an toàn liên tục cho 316 hộ dân tại khu vực thôn Yên Ninh, Đắc Ninh và một số thôn lân cận của xã Phúc Ninh.

Nhân dân khu vực thôn Yên Ninh hiện đang sử dụng điện tại đường dây 0,4kV sau cột 24 lộ II Trạm biến áp Đắc Ninh. Để đảm bảo cấp điện cho nhân dân được an toàn liên tục, tháng 10/2020 Điện lực Yên Sơn đã khảo sát, lập phương án để bổ sung, nâng cấp 01 đường dây hạ áp. Dự kiến thời gian thực hiện hoàn thành trong quý IV năm 2020.

* Đối với thôn Khuôn Thống: Thôn Khuôn Thống Được cung cấp điện qua Trạm biến áp Thái Ninh có công suất là 250 kVA-35/0,4kV với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 1,2km, lộ 2 dài 1,4km cấp điện an toàn liên tục cho 219 hộ dân tại khu vực thôn Khuôn Thống, Thái Ninh và một số thôn lân cận của xã Phúc Ninh.

Nhân dân khu vực thôn Khuôn Thống xã Phúc Ninh đang sử dụng điện tại Trạm biến áp Thái Ninh, mặc dù đã được cải tạo nhưng do đường dây dài, phụ tải của các hộ gia đình tăng cao. Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Yên sơn khảo sát, lập phương án đăng ký bổ sung vào dự án chống quá tải lưới điện năm 2021 với quy mô đầu tư xây dựng 0,1km đường dây trung áp, 01 Trạm biến áp 100KVA-35/0,4kV. Sau khi công trình được xây dựng sẽ đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định cho nhân dân thôn Khuôn Thống và các thôn lân cận. (công trình đang chờ Tổng công ty Điện lực miền Bắc phê duyệt, cấp kinh phí để thực hiện).

* Đối với thôn An Lạc: Thôn An Lạc được cung cấp điện qua Trạm biến áp Ao Dăm có công suất là 180kVA-35/0,4kV với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 1,3km, lộ 2 dài 1,2km cấp điện an toàn liên tục cho 251 hộ dân tại khu vực thôn Ao Dăm, An Lạc và một số thôn lân cận của xã Phúc Ninh.

Hiện tại, 10 hộ gia đình tại thôn An Lạc xã Phúc Ninh đang sử dụng điện qua công tơ được lắp đặt tại vị trí cột số 38 lộ II Trạm biến áp Ao Dăm. Đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi cột điện, đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện của các hộ gia đình. Tuy nhiên, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã chỉ đạo Điện lực Yên Sơn khảo sát, lập phương án để trình Tổng công ty Điện lực miền Bắc bố trí nguồn vốn phù hợp để triển khai thực hiện. Khi được phê duyệt, cấp vốn Công ty Điện lực Tuyên Quang sẽ triển khai xây dựng đường điện hạ thế đến gần nhà các hộ dân tại thôn An Lạc.