Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Ngành chức năng khẩn trương thu gom vận chuyển bao bì thuốc bảo vệ thực vật, hiện nay các thùng chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các cánh đồng đầy tràn ra ngoài gây ô nhiễm môi trường.

TRẢ LỜI:

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật để mang đi tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, mỗi năm Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ tổ chức tiêu hủy rác thải là vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật 01lần/năm và thường làm vào tháng 12 hằng năm. Đến thời điểm báo cáo, chính quyền các xã trên địa bàn đang tổ chức thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn.