Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Phúc Ninh, huyện Yên Sơn đề nghị:

Đầu tư xây dựng hồ chứa nước cho 1,3 ha cánh đồng cây ăn quả tại thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh.

TRẢ LỜI:

Khu vực trồng cây ăn quả (cây cam, cây bưởi) tại thôn Yên Sở, xã Phúc Ninh có diện tích khoảng 13ha. Hiện nay, người dân đang tận dụng các mạch nước ngầm chảy ra từ khe núi đá vôi dẫn ra khu tưới bằng tuyến mương đất do nhân dân tự làm chủ yếu sử dụng vào mùa mưa nhưng không đảm bảo, đặc biệt vào mùa khô nguồn nước cạn kiệt không có nước tưới cho diện tích cây trồng trên.

Vị trí dự kiến đề nghị xây dựng hồ chứa tại thôn Yên Sở cách khu tưới khoảng 01km, kiểm tra thực tế không có lưu vực để tạo nguồn sinh thủy (đỉnh núi), tại thời điểm kiểm tra lưu lượng nước chảy rất nhỏ không đáng kể (0,1l/s); mặt khác khu vực kiến nghị dự kiến xây dựng không có bụng hồ và có cấu trúc địa chất phức tạp (núi đá vôi xen kẹp đất màu và cuội sỏi sạn,…) không có khả năng giữ nước, vì vậy không đủ điều kiện để xây dựng hồ chứa tích nước.

Để người dân chủ động trữ nước phục vụ tưới số diện tích nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân huyện Yên Sơn chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Phúc Ninh tuyên truyền cho người dân thôn Yên Sở tận dụng nguồn nước mạch hiện có chủ động xây dựng bể chứa tích trữ nước kết hợp ứng dụng các biện pháp tưới tiết kiệm nước và thực hiện điều tiết nguồn nước luân phiên hợp lý để phục vụ nhu cầu tưới của từng hộ dân.