Ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVIII
Cử tri Xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn đề nghị:

Sửa chữa, nâng cấp đường dây điện cho các hộ dân thôn Đồng Khẩn, hiện nay đã xuống cấp, không đảm bảo an toàn và không cung cấp đủ điện sinh hoạt cho nhân dân.

TRẢ LỜI:

Thôn Đồng Khẩn hiện đang được cung cấp điện qua trạm biến áp Đồng Di có công suất là 100kVA-35/0,4kV với 02 lộ đường dây 0,4kV, lộ I dài 1,85km, lộ 2 dài 3,78km cấp điện an toàn liên tục cho 190 hộ dân tại khu vực thôn Đồng Khẩn, Đồng Di của xã Kiến Thiết, huyện Yên Sơn.

Hiện tại, các hộ dân thuộc khu vực thôn Đồng Khẩn vẫn đang sử dụng điện tại Trạm biến áp Đồng Di. Qua kiểm tra điện áp của Điện lực Yên Sơn vào giờ cao điểm tại cột cuối lộ II (cột 108) lúc 18h30 là 210V; tại cột cuối lộ I (cột 52) lúc 18h45 là 218V. Khu vực cử tri phản ánh nằm cách xa điểm cấp điện, lắp đặt công tơ với cự ly từ 200m đến hơn 300m, dây dẫn điện sau công tơ sử dụng nhiều chủng loại với tiết diện nhỏ (AL/XLPE 9mm², Cu/PVC 1,00mm²,...) dẫn đến tình trạng điện áp thấp vào giờ cao điểm tại các hộ gia đình khách hàng <160 (V). Cột đỡ dây băng chủ yếu bằng tre gỗ, vận hành lâu ngày chưa được thay thế dẫn đến tình trạng cột bị mục nát, đổ gãy, dây dẫn bị võng, hỏng vỏ bọc cách điện gây nguy cơ mất an toàn điện. Đường dây sau công tơ là tài sản của khách hàng, do các hộ dân tự đầu tư kéo về gia đình để sử dụng và có trách nhiệm bảo quản, đầu tư, sửa chữa, thay mới khi cột điện, đường dây bị xuống cấp, hư hỏng trong quá trình sử dụng để đảm bảo an toàn cho người và thiết bị sử dụng điện của các hộ gia đình. Để ngăn ngừa rủi ro và tai nạn điện, định kỳ hằng tháng, Công ty Điện lực Tuyên Quang đã phân công, giao nhiệm vụ cho cán bộ công nhân viên khoán quản kiểm tra, lập biên bản yêu cầu khách hàng khắc phục các tồn tại để đảm bảo an toàn điện. Do số hộ dân ít, mật độ dân số thấp dẫn đến tình trạng suất đầu tư xây dựng công trình cao, nên Công ty Điện lực Tuyên Quang chưa thể bố trí vốn để giải quyết theo ý kiến cử tri ngay được.